Skip to main content

MINE beviljas statsbidrag för fortsatt arbete med mentorskap för nyanlända

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 10:39 CEST

I linje med regeringens nya satsning på arbetsmarknadsfokuserad integration beviljas MINE statsbidrag från Ungdomsstyrelsen för fortsatt arbete med mentorskap för nyanlända. Under två år ska 160 mentorer sammanföras med lika många adepter.

I dag tar det i genomsnitt sju år innan en person som har fått uppehållstillstånd i Sverige kommer ut på arbetsmarknaden. För att förkorta den tiden presenterade regeringen nyligen nio metoder för bättre integration. En av dem är mentorskap.

– Mentorskap handlar om möten och integration förutsätter möten mellan människor. Resultatet av sådana möten kan förhoppningsvis leda till förståelse mellan människor med olika kulturella bakgrunder, säger Tom Magnusson, verksamhetsansvarig i MINE.

Ungdomsstyrelsen beviljade nyligen MINE att under projektnamnet Yrkesguider för nya svenskar bedriva mentorsverksamhet i Malmö, Lund, Linköping och Norrköping.  Projektet ska genomföras i två år och tre månader i samarbete med IUC Skåne och IUC Östergötland.

– Vi ser en stor styrka i att samarbeta med IUC. Med hjälp av IUC:s stora kontaktnät i näringslivet blir det lättare för oss att nå ut till fler företag som kan bidra genom att låta sina anställda vara mentorer, säger Tom Magnusson.

För arbetsgivare som låter sina anställda vara mentorer finns det flera mervärden.

– Arbetsgivare måste hela tiden vara attraktiva för att locka till sig den bästa kompetensen. Socialt ansvarstagande är en sådan attraktionsfaktor, säger Tom Magnusson.

Nyligen invandrade personer som kan vara intresserade av mentorskap ska nås genom Arbetsförmedlingen och SFI-skolor på orterna där mentorsverksamheten ska bedrivas.

Med hjälp av medel från Europeiska socialfonden har MINE i två år arbetat med yrkesrelaterat mentorskap för att öka chanserna för invandrade att komma in på arbetsmarknaden. Sammanlagt har hittills 118 mentorer sammanförts med lika många adepter.

MINE är en ideell förening som är skapad av arbetsgivare – för arbetsgivare. MINE verkar för att genom opinionsbildning och praktiska metoder öka förståelsen för vinsterna med mångfald. Mentorprogram, rekryteringsguider, utbildningar och seminarier är några av de tjänster som MINE erbjuder sina medlemmar. Bland de ca 40 medlemmarna finns företag som IKEA, E.ON, Skanska och Folksam representerade.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy