Skip to main content

Pressmeddelande: Fördomsfönster Öresund får startsignal från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2018 10:41 CEST

Onsdagen den 23 maj fick lead partner MINE och övriga fem samarbetspartners beslut om att projektet Fördomsfönster Öresund fått bifall från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det betyder att MINE kan fortsätta att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad och även förmedla jobb till utrikesfödda i Öresundsregionen.

Tillsammans med Living Institute, Öresundsinstituttet genom Öi Service AB, Föreningen Norden i Danmark, Lunds Universitet och Köpenhamns Universitet ska MINE bedriva projektet i tre års tid, med start den 1 september 2018 till den 31 augusti 2021. 

Projektets fokus är att öka gränspendlingen genom att underlätta för utrikesfödda arbetssökande att etablera sig på arbetsmarknaden i grannlandet. På så sätt kan deras kompetens och resurser tillvaratas.

Projektet Fördomsfönster Öresund riktar sig mot två målgrupper: arbetsgivare och arbetssökande i Öresundsregionen. Arbetsgivarna är både företag och organisationer och delas in i två olika underavdelningar för att kunna anpassa planerade aktiviteter till de olika segmentens behov. Under projektets gång kommer danska arbetsgivare att anställa utrikesfödda svenskar/andra generationens invandrare och vara en utgångspunkt där förståelse skapas för vilka fördomsfönster och andra barriärer som finns i och mellan Sverige och Danmark. Projektet vill också undersöka hur barriärerna försvårar arbetspendling och integration över sundet. Genom intervjuer och uppföljande diskursanalyser kommer projektet att ta reda på vilka av de attityder och inställningar som förekommer hos chefer och medarbetare som skulle kunna leda till etnisk diskriminering vid rekrytering, kulturkrockar, konflikter på arbetsplatsen eller t o m uppsägning. 

Målgrupp 2 innefattar svenskar och danskar, utrikesfödda och andra generationens invandrare i en ålder mellan 18 och 45 år och som är aktivt arbetssökande. Valet av åldersgruppen motiveras av att äldre människor kan diskrimineras på grund av ålder, vilket i sig kan vara ett hinder för att analysera de fördomsfönster som specifikt är kopplade till etnicitet.  

Vi kommer också att intervjua ett motsvarande antal andra generationens invandrare till Danmark eller utrikesfödda danskar i samma ålder, 18 till 45 år. Vi är intresserade av hur de upplever arbetsmarknadens möjligheter, om deras kompetens tas tillvara och hur de upplever kommunikationen med danska arbetsgivare. Genom deras erfarenheter kan vi se vilka åtgärder som behövs för att göra pendling till Köpenhamnsregionen mer lockande för personer bosatta i Sverige.

MINE är en ideell medlemsförening som jobbar för ökad mångfald inom arbetslivet. För med större mångfald följer såväl ekonomisk tillväxt som verksamhetsutveckling. Detta är något som många verksamheter är medvetna om. Hur det rent praktiskt går att utveckla en integrerad organisation är däremot inte alltid lika enkelt. Därför finns MINE.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.