Skip to main content

Mitt Livs effektmätning 2019: 51% av våra adepter får jobb

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2020 14:45 CET

Mitt Liv arbetar idag med primärt två målgrupper – internationella talanger med utländsk bakgrund som har svårt att nå jobb motsvarande utbildningsbakgrund i Sverige, samt företag och organisationer som proaktivt vill arbeta med konkreta lösningar för att utveckla sitt mångfalds- och inkluderingsarbete. Nu släpper Mitt Liv sin årliga effektrapport, där de presenterar vilka effekter verksamheten har haft för deras målgrupper och på vilka sätt deras insatser gör skillnad.

Effekter av Mitt Livs Chans mentorprogram

Utvärderingarna som gjorts bland adepter som deltagit i Mitt Livs Chans visar bland annat att:

  • 51% fick ett jobb under programmet eller inom 7 månader efter avslutat program
  • 76% av de som fick jobb fick det inom sitt kompetensområde

Programmet har också bidragit med andra viktiga värden för individen, bland annat:

  • 71% fick ett större självförtroende i sitt jobbsökande
  • 78% fick en eller flera värdefulla kontakter från arbetslivet

Det senare är en effekt av stor vikt då 7 av 10 jobb i Sverige förmedlas genom kontakter, och avsaknaden av kontakter ofta är ett problem för programmets målgrupp.

Bland mentorerna anger bland annat 92% att de skulle rekommendera en vän att delta som mentor i Mitt Livs Chans, och 69% upplevde att de fick en större förståelse för andra kulturer.

Effekter av Mitt Livs partnersamarbeten

Utvärderingarna som gjorts bland Mitt Livs samarbetspartners visar bland annat att:

  • 93% av våra samarbetspartners upplever att våra konsulttjänster resulterat i att verksamheten fått större insikt om nyttan av mångfald och/eller inkludering och 80% att de bidragit med fler verktyg att använda för att nå ökad mångfald och/eller inkludering
  • 77% anger att verksamheten gjort förändringar för att öka mångfalden under hela samarbetet med Mitt Liv och 70% att de gjort förändringar för att öka graden av inkludering.

Utvärderingarna som presenteras i rapporten har främst gjorts avseende perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2019 och avser enkätsvar från adepter och mentorer i mentorprogrammet Mitt Livs Chans, samt Mitt Livs samarbetspartners. Mer information om svarsfrekvenser och respondenterna hittar du i rapporten.

Läs/ladda ned hela rapporten här

Mitt Liv AB (svb) är ett socialt företag som genom mentorprogram och innovativa konsultlösningar arbetar för en inkluderande arbetsmarknad som värdesätter mångfald. Genom mentorprogrammet Mitt Livs Chans stöttar vi idag cirka 800 personer per år med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning att nå jobb motsvarande sin kompetens. Mitt Liv bedriver även konsultverksamhet med fokus på att stötta arbetsgivare i frågor kring mångfald och inkludering, så att de kan tillvarata och attrahera den kompetens som finns på arbetsmarknaden idag. 

Mitt Liv är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb), vilket innebär att all eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Mitt Liv grundades 2008 och är religiöst- och partipolitiskt oberoende.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.