Skip to main content

Insatser för att minska spårspringet på järnvägen mellan Sundsvall – Östersund – Storlien

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2017 16:10 CEST

Längs Mittstråket och på tågen syns sedan veckor digitala annonser, vepor och affischer med en rubrik som överraskar.

Varje dag genar människor över järnvägsspår längs Mittstråket och i övriga Sverige. Trots att många förstår riskerna och vet om att det är förbjudet, ökar problemet med spårspring för varje år. Nu samverkar aktörer längs Mittstråket därför i en kampanj för att uppmärksamma fler om farorna och följderna av att gena över järnvägen.

Kampanjen är ett samarbete mellan EU-projekt Mittstråket, Trafikverket, Norrtåg och Tågkompaniet. Alla parter arbetar på olika sätt för ökad säkerhet och kortare restider på Mittbanan; Sundsvall-Storlien. Längs stråket och på tågen syns sedan veckor digitala annonser, vepor och affischer med en rubrik som överraskar; ”Din chef, (din kompis, din granne) kan vara ett pucko”, följt av en förklaring och en informationstext. Kampanjen syns även på engelska med rubriken: ”Tracks are for trains. Stop taking short cuts.” Både Trafikverket och lokförarna har rapporter om ökat spårspring.

Att vara nära en olycka kan vara lika jobbigt som att vara med om en olycka. Det är oftare nu som flera personer tillsammans befinner sig på spårområde. Och det är mer av oförklarliga genare, det tycks vara som att folk inte tänker sig för, att de försätter både oss lokförare och sig själva i obehagliga och farliga situationer berättar Elisabeth Rönnlund, lokförare hos Tågkompaniet som kör Norrtågstrafiken längs Mittstråket Sundsvall-Östersund-Trondheim.

Informationsinsats längs stråket
Den 16 oktober finns medarbetare från EU-projekt Mittstråket och Trafikverket på plats vid stationerna i Sundsvall, Ånge, Östersund och Åre fram till kl. 10.30 samt på Norrtåg avgång 8.04 från Sundsvall mot Östersund samt flera turer från Duved mot Östersund med början kl 06.20. Vi kommer att dela ut informationsfoldrar och informera och svara på frågor från invånare och intresserad media.

Spårspring får stora konsekvenser
Att obehöriga rör sig på eller korsar spåren är ett stort bekymmer och olyckor händer. Typiska situationer för spårspring är pendlare som genar över spår eller under bommar, personer som bor nära järnvägen eller personal på företag nära järnvägsspår som genar till parkering eller lunchrestauranger.

- När vi har obehöriga i spåren måste vi stoppa trafik eller kraftigt sänka hastigheten. I vissa fall måste vi också tillkalla andra samhällsresurser som polis och räddningstjänst. Varje stopp eller hastighetssänkning får snabbt påverkan på ett stort antal tåg, och vi får förseningar som drabbar resenärerna och företag som fraktar gods, säger David Nordberg, produktionsledare, vid Trafikverket.

Resultat från intervjuer med invånare
Som en del i kampanjen genomfördes intervjuer via enkätfrågor under sommaren 2017 längs tätorter mellan Sundsvall-Storlien. Undersökningen gjordes i alla orter längs stråket, ombord på tågen, på stationer och vid järnvägsövergångar. Totalt intervjuades 522 slumpvis utvalda personer.

Resultatet från undersökningen visar att var femte tillfrågad person genar ibland eller ofta över järnvägen där det inte är tillåtet. En stor majoritet av personerna har inte fått någon information om varför det är förbjudet att gena över järnvägsspår. Färre utrikesfödda än personer födda i Sverige hade fått informationen. Undersökningen ligger som underlag till kampanjen därför har vi valt att göra den på svenska och engelska samt delvis på arabiska eftersom Jämtland- och Västernorrlands län har berikats med många nya länsbor, säger Anna Karlsson, kampanjansvarig Mittstråket vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Alla frågor och hela resultatet finns att läsa som pdf på webbplatsen mittstråket.se/slutagenastgena Direktlänk: http://mittstraket.se/wp-content/uploads/2017/09/A_resultat_sp%C3%A5rspring.pdf

Närmare 300 stycken plankorsningar Sundsvall-StorlienI Mittstråket Sundsvall-Storlien finns närmare 300 plankorsningar och som en säkerhetsåtgärd så sänker tågen hastigheten inför och efter varje plankorsning. I EU-projekt Mittstråket kommer ett 70-tal plankorsningar att åtgärdas. Med minskat spårspring och fler åtgärdade plankorsningar får vi en säkrare järnväg och kortare restider längs Mittstråket.

En längre intervju med lokföraren Elisabeth finns på www.mittstraket.se/slutagenastgena (”Plötsligt stod en kvinna med barnvagn på tågspåret”)


Kontaktpersoner
:
David Nordberg, produktionsledare, vid Trafikverket. Mobil: 076-107 43 53
Elisabeth Rönnlund, lokförare hos Tågkompaniet som kör Norrtågstrafiken. Mobil: 070-302 73 81
Anna Karlsson, kampanjledare Mittstråket, Länsstyrelsen Västernorrland. Mobil: 070-577 97 82

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst. Snabbare resor, förbättrad trafiksäkerhet och utvecklad transportkapacitet skulle göra Mittstråket till en starkare gren i Europas transportnät. Med investeringar som ger bättre förutsättningar för trafiken skulle Mittstråket kunna bidra till att länka samman flödet av människor och gods mellan Norge, Sverige och Finland – eller söderut, ut i Europa.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser. Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg.

www.mittstraket.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.