Skip to main content

Informationsdag FSCN "Nya produkter och produktionssystem

Evenemang

10
NOV
Mittuniversitetet, M108 (Lubbesalen), Campus Sundsvall
Den 10 november 2010 arrangerar FSCN, Mittuniversitetet en informationsdag med temat ”Nya produkter och produktionssystem”. Dagen inleds med presentation av de två inbjudna talarna Mats Nordlander, Stora Enso samt Pontus Schultz, Bonnier R&D. Dagen fortsätter med att våra professorer och forskare presenterar pågående forskning och framtida forskningsansatser. Presentationerna från FSCN kommer främst att ge en inblick i våra större forskningsprojekt. För detaljerat program, se vår hemsida www.miun.se/fscn

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera