Skip to main content

Kvinnors företagande fokus i nytt forskningsprojekt

Nyhet   •   Okt 18, 2010 08:10 CEST

I dagarna skickas en enkät ut till kvinnliga företagare i Jämtlands län. Det är början på ett forskningsprojekt om tillväxt i kvinnors företag.  I projektet samarbetar forskare från Mittuniversitetet med kollegor i Tröndelag, Norge.

Projektet, Kvinnliga tillväxtentreprenörer, ska främja tillväxt och utveckling hos kvinnliga entreprenörer. Bakgrunden är problem med att skapa tillväxt i kvinnors företag. Endast en knapp tredjedel av nystartade företag i Jämtlands län drivs av enbart kvinnor. Andelen är lika liten i Norge. Tillväxten i kvinnors företag i Sverige är också lägre än i mäns företag.

- Inom projektet hoppas vi finna olika modeller för hur tillväxt kan stimuleras i företag som ägs av kvinnor. Det finns en stor potential inom dessa företag, men det kan behövas stödsystem och nya tankemönster för att företagen ska växa, säger Yvonne von Friedrichs, docent i företagsekonomi vid Mittuniversitetet.

Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Högskolan i Nord Tröndelag (HiNT) och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU).

Forskarna ska studera kvinnors företag utifrån aspekter som finansieringsmöjligheter och hur entreprenörer ser på tillväxt. Ett tvåårigt utvecklingsprogram genomförs med ett antal kvinnliga företagare i Jämtland och Tröndelag.

– Deltagarna får ett värdefullt nätverk över landsgränserna och ett unikt erfarenhetsutbyte. Målet är att entreprenören ska få ökad kompetens och drivkraft för fortsatt tillväxt i sitt företag efter programmets slut, säger Rina Skjaeran vid Tröndelag Forskning och Utveckling.

Kunskaper från projektet kommer att presenteras vid seminarier och konferenser samt i forskningsartiklar. Projektet pågår till och med mars 2013.Frågor kan ställas till:

Yvonne von Friedrichs, Mittuniversitetet
Tel: 063-16 54 19, 070-588 54 19
E-post: yvonne.vonfriedrichs@miun.se

Rina Skjaeran, Tröndelag Forskning och Utveckling
Tel: 00-47-4000 82 75
E-post: rina@kunnskapspark1.no

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera