Skip to main content

Ny information vid Sidsjön ger ökad förståelse för vatten

Nyhet   •   Nov 08, 2010 08:08 CET

Nils Ekelund, professor vid Mittuniversitetet, har i ett projekt med skolor i Sundsvall och Kramfors tagit fram en modell för lärande vid vattenvägar. Målet är att utbilda och öka elevernas förståelse för vattnets betydelse för livet.

Elever från Mimerskolan i Sundsvall och Ytterlänneskolan i Kramfors kommun har deltagit i projektet.

- Den modell vi har utvecklat består bland annat av att studera ett särskilt vattenområde. Vi har utvecklat material som syftar till att öka förståelsen för vattnets betydelse och särskilt för det utvalda området, säger Nils Ekelund.

Eleverna vid Mimerskolan har arbetat med Sidsjön med tillhörande åar och bäckar. I Kramfors har eleverna arbetat med Bollstaån. 

Resultatet från arbetet med Sidsjön är bland annat sex informationsskyltar som beskriver djur och fiskar i Sidsjön. Även de kulturhistoriska värden som Sidsjön har i form av före detta vattentäkt och energikälla inom Sundsvalls kommun, beskrivs.

- För närvarande påverkas akvatiska system starkt av den ekonomiska utveckling som sker inom många branscher som till exempel industri, jordbruk och turism. Med detta som bakgrund är det därför viktigt att skapa och utveckla modeller som inkluderar akvatiska miljöer inom olika varianter av skolutbildningar för att på så sätt forma en ekonomisk uthållig utveckling.

Projektet ”Vatten för liv- utbildning för vatten” är ett europeiskt projekt inom Leonardo da Vinci Partnerships. Förutom Sverige har även Slovenien, Lettland, Italien, Spanien, Rumänien och Österrike deltagit.

Medier och övriga intresserade är välkomna till Ankeborg, Sidsjöns norra del, torsdag 11 november kl.15.30. Då finns Nils Ekelund på plats för att berätta mer om projektet.

Mer information om projektet>>

 

 


Frågor kan ställas till:

Nils Ekelund, professor, tel. 060-14 87 07, nils.ekelund@miun.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera