Skip to main content

Snabb karriär för ny professor i matematik

Nyhet   •   Okt 18, 2010 08:18 CEST

Det är bara tre år sedan han blev doktor. Nu är Härnösandssonen Per Edström redan professor i matematik. På Mittuniversitetet har han verkat sedan 1996.
- Jag hoppas i min nya position kunna uträtta ännu mer för den skogsindustriella forskningen vid Mittuniversitetet.

Från den 1 november blir Per Edström professor. Han anställdes redan 1996 som adjunkt vid dåvarande Mitthögskolan. År 2007 disputerade han i matematik och nu, tre år senare, blir han alltså professor.
- Jag är inte så mycket för titlar, men att vara professor ger en viktig plattform när man ska verka i den akademiska världen. Jag leder en forskargrupp på sju personer och ser fram emot att ta ytterligare ansvar för utvecklingen av vår forskningsverksamhet, säger han.

Per Edströms forskning handlar bland annat om tillämpningar inom det område som kallas pappersoptik. Han arbetar med att utveckla simuleringsmodeller för hur ljus sprids i papper.
- Det är jättehäftiga matematiska problem som ger en hel del utmaningar när man ska göra fungerande och effektiva datormodeller.

Simuleringsverktygen hjälper till att förstå hur papper och tryck får sitt visuella intryck. Genom detta kan man arbeta med att höja papperets vithet. Det kan också möjliggöra bättre färgåtergivning, högre kvalitet, billigare produktion eller lägre miljöbelastning.
- Mina största egna landvinningar handlar om utveckling av metoder för att lösa sådana problem extremt snabbt med datorverktyg.

I den nya rollen som professor förskjuts arbetsinnehållet för Per Edström från att själv bedriva forskning till att leda och möjliggöra forskning.

Det nya arbetet som professor ser han som en bekräftelse på att det är möjligt, och viktigt, med kvalificerade tjänster i regionen.
- Jag har medvetet återvänt hem till Härnösand för livskvaliteten här. Jag har nu visat att det med idogt arbete går att bygga upp en högt kvalificerad verksamhet lokalt. Förhoppningsvis kan detta bidra till att ytterligare öka förutsättningarna för intressanta arbetstillfällen i regionen.

Fakta
Per Edström föddes 1970 i Härnösand. Han avlade civilingenjörsexamen 1995 vid Uppsala Universitet och arbetade därefter vid ABB och Celsius Tech Systems. Han anställdes 1996 som adjunkt vid Mitthögskolan och disputerade i matematik 2007 vid Mittuniversitetet.

Frågor kan ställas till:
Per Edström
Tel: 0611-86244 alt. 073-760 2151 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera