Skip to main content

Toppforskare inom hälsa återvänder till Miun

Nyhet   •   Okt 06, 2010 08:05 CEST

(foto: Helena Lindh)

En gång i tiden gick han ut förvaltningslinjen vid dåvarande Högskolan i Östersund. Nu återvänder Olle Lundberg till Mittuniversitetet som internationellt erkänd forskare inom hälsa, särskilt ojämlikhet i hälsa.  Till vardags leder han verksamheten vid forskningscentrat CHESS.
- Jag hoppas kunna vara en länk mellan Mittuniversitetet och den forskning vi bedriver internationellt och i Sverige.

Olle Lundberg är anställd som gästprofessor vid Mittuniversitetet på deltid under två års tid. Syftet är att stärka och samordna forskning och utbildning inom hälsoområdet.
- Lundberg har en bred forskningskompetens som anknyter till många av fakultetens ämnesområden, som till exempel sociologi, socialt arbete och folkhälsa. Han är en mycket meriterad forskare och har ett brett kontaktnät, säger Per Sörlin, dekanus vid Mittuniversitetets humanvetenskapliga fakultet.

Olle Lundberg har bland annat forskat om levnadsförhållanden och välfärd, ojämlikhet och hälsa. Fokus har varit ojämlikhet i hälsa, det vill säga varför låginkomsttagare och lågutbildade har kortare livslängd och fler hälsoproblem än höginkomsttagare.
- Jag vill dela med mig av mina nätverk och skapa nya kontakter med forskare här på Mittuniversitetet. Jag kommer också att fortsätta forska kring välfärdspolitik och folkhälsa. En trend just nu är till exempel att alla får det bättre, men att klyftorna ökar mellan olika grupper när det gäller medellivslängd och hälsa.

Under 90-talet var Olle Lundberg med i Kommittén Välfärdsbokslut under Joakim Palmes ledning. Han har även lett forskningsarbete kring hälsoskillnader i de nordiska länderna, på uppdrag av WHO och Michael Marmot. Vid sidan av forskningen har han haft olika expertuppdrag.  Sedan början av 2000-talet är han professor i Health Equity Studies och föreståndare för CHESS (Centre for Health Equity Studies). CHESS är ett av Europas ledande forskningsinstitut på området.

Att vara tillbaka vid Mittuniversitetet ser han positivt på.
- Jag tycker det är väldigt roligt att vara tillbaka på Mittuniversitetet i Östersund, där jag en gång började min akademiska bana. Jag ser fram emot att skapa nya kontakter och få koncentrerad tid för forskning i en inspirerande miljö.

Frågor kan ställas till:
Olle Lundberg, tel. 063-16 56 30

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera