Skip to main content

30 miljoner i ny forskningsprofil ger humanistiskt miljöperspektiv

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 08:42 CEST

Mittuniversitetet satsar på en ny tvärvetenskaplig forskningsprofil. ECOHUM ska ge ett humanistiskt perspektiv på miljön. Forskningsprofilen skapar en sammanhållen ram för en stor del av forskningen inom de humanistiska ämnena vid universitetet.

- Forskningsfältet environmental humanities är på stark frammarsch i både Europa och Sverige och ger ett humanistiskt perspektiv på de stora miljöfrågorna som mänskligheten brottas med. Hur har samhällen hanterat ändliga resurser historiskt? Vilka är klimatfrågornas kulturella dimensioner? För att skapa ett hållbart samhälle krävs grundforskning i humaniora och tvärvetenskapliga samarbeten, säger Jonas Harvard, avdelningschef.

Den nya forskningsprofilen ska främja samarbetet mellan humaniora och flera andra ämnen vid Mittuniversitetet. Vid Avdelningen för humaniora finns idag en ansenlig forskning inom fältet och profilsatsningen ger en sammanhållande ram och tydlig identitet för verksamheten.

- Förutsättningarna är starka på Miun för utveckling av forskning och studier inom environmental humanities. Den gemensamma profileringen ger universitetet en mer synlig plats som en stark institution inom området i Sverige och Norden, säger Steven Hartman, professor i engelska.

Forskningen inom ämnesområdet omfattar cirka 30 miljoner under tre år i redan beslutade resurser och projekt, och universitetet satsar nu tre miljoner för att bygga ihop verksamheten till en gemensam forsknings- och utbildningsplattform. Det förväntas bidra till ännu högre kvalitet i både utbildning och forskning inom humaniora. En rad utbildningsprojekt blir möjliga inom satsningen, från specialiserade påbyggnadskurser till masterutbildningar, eventuella program eller sommarskolor för doktorander.

- Satsningen är en tydlig bekräftelse på att det bedrivs forskning av hög kvalitet inom humaniora på Mittuniversitetet. I universitetets forskningsutvärdering fick humanioras ämnen genomgående höga betyg av de internationella experterna. Strategierna för ämnena engelska och historia, som bland annat föreslår profilering mot ämnesområden inom ECOHUMs inriktning, fick toppbetyget excellent, säger Jonas Harvard.

Kontakt:
Jonas Harvard, avdelningschef humaniora, 070-248 92 82, e-post: jonas.harvard@miun.se
Steven Hartman, professor i engelska, koordinator ECOHUM, 070-366 49 44, 070-191 81 85 e-post: steven.hartman@miun.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy