Skip to main content

Bättre syntesgas från skogs- och industrirester med ny teknik

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 08:07 CEST

Halterna av oönskade biprodukter som tjära och metan vid tillverkning av syntesgas från biomassa kan minska kraftigt. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetet. Det öppnar nya möjligheter för produktion av biodrivmedel baserad på restprodukter från skogs- och massaindustrin.

Förgasningstekniken innebär att drivmedel kan produceras genom att biomassa förgasas under hög temperatur och ibland högt tryck. Gasen som bildas kan resultera i olika ”gröna” bränslen och kemikalier i både flytande form och gasform. Något som drastiskt skulle kunna minska koldioxidutsläppen jämfört med fossila bränslen.

För att tekniken ska kunna kommersialiseras krävs en enkel, tillförlitlig och billig omvandlingsprocess som bildar en hög andel vätgas och kolmonoxid producerad med en hög verkningsgrad. En viktig fråga för framgång är en låg andel oönskade biprodukter i processen, framförallt tjära och metan.

Doktoranden Kristina Göransson redovisar i en ny avhandling att halterna av tjära och metan kan minskas avsevärt med hjälp av ett nytt katalytiskt reformeringssteg integrerat i förgasningsprocessen. Halterna av tjära har mer än halverats och metan har i stort sett halverats med hjälp av så kallad intern katalytisk reformering.

- Målsättningen är att närma sig en kommersiell teknik för att kunna framställa gröna kemikalier som t.ex. drivmedel från biomassa och på så sätt kunna bidra till att vi lämnar vårt beroende av fossila bränslen så som Näringsdepartementets utredning ”Fossilfrihet på väg” önskar, säger Kristina Göransson.

Vid Mittuniversitetet finns en forskargrupp som har en pilotanläggning i Härnösand för forskning inom produktion av syntetiskt drivmedel av biomassa som t.ex. skogs- och industrirester. I den indirekta fluidbäddsförgasaren har tester av reformeringssteget genomförts och de goda resultaten av försöken har lett till en ansökan om europeiskt patent för tekniken.

- Det här kan vara ett steg på vägen mot att nå en kommersiell förgasningsteknik. Det finns många tänkbara användningsområden för den här typen av drivmedel – inte minst för tunga landtransporter, sjöfart och flyg där det idag är svårt att hitta alternativa bränslen, säger Kristina Göransson.

Avhandlingen ”Internal Tar/CH4 Reforming in Biomass Dual Fluidised Bed Gasifiers towards Fuel Synthesis” försvaras vid Campus Sundsvall 19 maj.

Kontakt:
Kristina Göransson, doktorand, 0611-862 13, e-post: kristina.goransson@miun.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera