Skip to main content

Dags för maraton i genusforskning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2016 09:25 CET

10 timmar genusforskning – det blir det när Forum för Genusvetenskap vid Mittuniversitetet arrangerar ”Genusmaraton 2016”. Från morgon till kväll den 18 februari håller universitetets forskare korta presentationer om genusforskning.

Årets Genusmaraton är det femte i ordningen och det blir en sprängfylld dag med forskare och doktorander vid Mittuniversitetet som berättar om sin genusforskning under 15 minuter var. Årets övergripande ambition är att sätta periferin i centrumoch det sker i fyra olika teman:

  • Arbete, ekonomi och politik
  • Periferin i berättelsernas centrum
  • Hälsa, risk och familj
  • Att göra vär(l)den.

Tid: torsdag 18 februari kl. 08.30–18.15
Plats: N109 Fälldinsalen, Campus Sundsvall, sänds även live på miun.se

Det blir också två boksläpp under dagen med introduktion av redaktörerna samt presentationer. I det första presenteras det senaste numret i Forum för Genusvetenskaps antologiserie ”Vem har makten att berätta? Reflektioner över tal och tystnad i tid och rum”. I det andra presenteras ett nationellt bokprojekt ”Ambivalenser och maktordningar. Feministiska läsningar av nyliberalismen”, där några av Mittuniversitets genusforskare medverkat.

I ett panelsamtal kommer Angelika Sjöstedt Landén från Forum för Genusvetenskap tillsammans med de inbjudna gästerna Mimie Märak, Helene Gedda och Madeleine Eriksson att reflektera över de sätt som genusordningar är sammanflätade med andra maktordningar rumsligt och territoriellt, med nordlig periferi som utgångspunkt.

Välkommen!

Hela programmet för Genusmaraton 2016 hittar du här.

Kontakt:
Lotta Brännström, Forum för genusvetenskap, 010-142 82 48, e-post: lotta.brannstrom@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy