Skip to main content

Drivande rektor söks till Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 15:10 CET

Kravprofilen för den nya rektor som Mittuniversitetet söker från 2017 godkändes av universitetsstyrelsen när den sammanträdde 17 februari. Universitetet söker en person med stor erfarenhet av forskning och utbildning som både kan utveckla och förvalta verksamheten.

Mittuniversitetet söker en ny rektor efter att nuvarande rektor Anders Söderholms förordnande löper ut i april 2017.

- Förutom en fortsatt vidareutveckling av verksamheten, så blir det också viktigt för en ny rektor att delta aktivt i den regionala utvecklingen och skapa förtroende för universitetet genom att samverka nära med det omgivande samhället, säger Peter Nygårds, styrelseordförande.

Den nya rektorn ska bland annat

  • vara professorskompetent, ha hög akademisk legitimitet och stor erfarenhet inom forskning och utbildning.
  • vidareutveckla Mittuniversitetet som en attraktiv miljö för studenter och anställda och se kulturfrågor, mångfald och lika villkor som viktiga tillgångar i arbetet för en god arbetsmiljö.
  • vara visionär och nytänkande med en stark vilja att vidareutveckla och förädla det förändringsarbete som präglat universitetet under senare år.

Inom kort startar annonsering och målet är att styrelsen ska kunna presentera ett förslag till ny rektor inför regeringen i slutet av augusti. Därefter utser regeringen ny rektor.

Vid styrelsemötet godkändes också årsredovisningen för 2015. Den visar en ekonomi i balans och att utbildningsvolymen 2015 låg på ungefär samma nivå som 2014. Under 2015 utfärdades närmare 2 000 examensbevis, det högsta antalet utfärdade examensbevis sedan universitetet bildades.

Anslagen för grundutbildning ser i prognoserna inte ut att öka de kommande åren. I ett budgetunderlag till regeringen för åren 2017-2019 vill universitetet se ökade anslag för både forskning och utbildning.

- Mittuniversitetet visar en stark utveckling med ett högt söktryck och kan öka utbudet av utbildningar. Högre basanslag för forskningen skulle också ge möjlighet att knyta mer forskning till våra utbildningar vilket skulle öka utbildningskvaliteten, säger Anders Söderholm, rektor.

Kontakt:
Peter Nygårds, styrelseordförande, (frågor om rektorsrekrytering), 070-690 16 00
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40, e-post: anders.soderholm@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy