Skip to main content

Examensrätt för populärt ämne ifrågasätts av Högskoleverket

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 13:11 CET

2006-03-22, Bitti Jonasson, informationschef
Tel: 063-16 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se

Ämnet litteraturvetenskap vid Sveriges lärosäten har utvärderats av en bedömargrupp vid Högskole-verket i en dagsaktuell rapport. Med anledning av att man inte anser att distansundervisningsformen ger en tillräckligt kritisk och kreativ studentmiljö för ett ämne som litteraturvetenskap, ifrågasätts examensrätten vid Mittuniversitetet. Bedömargruppen ifrågasätter också examensrätten vid ytterligare tre lärosäten.

Ämnet litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet har under de senaste fem åren utvecklats mycket positivt tack vare ett stort intresse för att läsa litteraturvetenskap på distans. Sedan 1998 har studenterna ökat med 61 procent, medan ökningen på riksnivå är 15 procent. Ungefär en fjärdedel av de studenter som läser litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet är lärarstudenter.

Sin huvudsakliga kritik riktar alltså högskoleverket mot just det faktum att undervisning i ämnet litteraturvetenskap huvudsakligen bedrivs på distans.

- Vi ska naturligtvis arbeta för att uppfylla de krav som Högskoleverket ställer på oss. Ambitionen från Mittuniversitetets sida är att bli ännu bättre inom ämnet och vi har bland annat nyligen anställt en professor i litteraturvetenskap, säger rektor Thomas Lindstein.

En av de åtgärder som redan vidtagits är att erbjuda alternativ – från och med hösten 2006 erbjuds också campuskurser i Litteraturvetenskap. Det skapar valfrihet för de studenter som föredrar campusstudier framför distansstudier. Men man kan samtidigt konstatera att den nätbaserade undervisningen i Sverige totalt sett har växt kraftigt de senaste åren och Mittuniversitetet är en av landets absolut största aktörer inom undervisningsformen. Distansundervisningen har otvivelaktigt skapat enorma möjligheter för många – många som utan denna undervisningsform inte skulle ha möjlighet att bedriva högre studier.

Den del av distansundervisningen som sker över nätet sker med kvalificerade nätbaserade verktyg för att så långt det är möjligt komma nära en fysisk miljö. Tekniken utvecklas ständigt och dessutom genomförs ofta att antal fysiska träffar på campus. För litteraturvetenskap gäller dessutom att skrivandet är centralt i samtliga kurser och att studenterna där även får enskild handledning.

- Det ligger självklart i vår egen ambition att förbättra kvaliteten i all utbildning vi bedriver, såväl på campus som på distans. Detta är redan en av våra högst prioriterade frågor. Vi tar naturligtvis till oss av bedömargruppens synpunkter i det fortsatta arbetet med att utveckla undervisningen i det populära ämnet Litteraturvetenskap, avslutar prorektor Håkan Wiklund som också är professor i kvalitetsteknik och den som är ytterst ansvarig för arbetet med kvalitetsfrågor vid Mittuniversitetet.

Frågor kan ställas till:
Rektor Thomas Lindstein, 060-14 86 40, 070-322 86 40, thomas.lindstein@miun.se
Prorektor Håkan Wiklund, 063-16 59 85, 070-643 97 34, hakan.wiklund@miun.se
Ämnesföreträdare litteraturvetenskap Anders Johansson, 0611-863 26, anders.johansson@miun.se
Prefekt Institutionen för humaniora Gunnar Bergh, 0611 – 860 71, 070-865 05 74, gunnar.bergh@miun.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy