Skip to main content

Fackets anmälan behandlad

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 14:48 CEST

Den 5 april inkom en anmälan till Mittuniversitetets rektor angående ”trakasseri mot facklig förtroendeman”. Bakgrunden till anmälan är en e-post där en av cheferna vid Mittuniversitetet anses ha formulerat sig olämpligt angående en facklig förtroendemans uppdrag.

I anmälan yrkar facket på att arbetsgivaren som en direkt åtgärd fullföljer sin skyldighet att enligt Förtroendemannalagen undanröja åtgärder och handlingar som utgör ett hinder för fullgörande av förtroendemannauppdrag.

Redan idag på förmiddagen, den 7 april, har rektor Thomas Lindstein haft ett möte med SACO:s ordförande Lars Nilsson för att reda ut det som hänt. Rektor hänvisar till att de haft ett förtroendefullt samtal och han trycker på att det är en självklarhet att fackliga förtroendemän ska ha full möjlighet att utöva sitt uppdrag på bästa sätt.

Organisationen i sin helhet, inte bara cheferna, ska göra vad som ankommer på dem för att underlätta arbetet för de fackliga förtroendemännen, betonar rektor Thomas Lindstein.

Facket och rektor är alltså helt överens i frågan. Men eftersom en skriftlig framställan inkommit från facket kommer frågan också formellt att behandlas i den centrala samverkansgruppen, där arbetsgivaren och personalorganisationerna samverkar. Dessutom kommer frågan att förhandlas mellan parterna enligt MBL.

Det är i grunden en central intern fråga och det är viktigt att dessa frågor diskuteras och att vi skapar förutsättningar för såväl chefer som medarbetare att, via informations- och utbildningsinsatser, ha kunskap om de regler och lagar som gäller kring det fackliga arbetet på en arbetsplats, avslutar Thomas Lindstein.


Frågor kan ställas till:
Rektor Thomas Lindstein, Mittuniversitetet, 070-3228640
Lars Nilsson, ordförande SACO, Mittuniversitetet, 060-148832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Med vänlig hälsning
Bitti Jonasson
Informationschef
--------------------------------------------------------------------------------------------
Informationsavdelningen Mittuniversitetet (PR and Information Office, Mid Sweden University)
S-831 25 Östersund
Besöksadress (visiting address): Campus Östersund, Studentplan 2, Hus B, Plan 3 (Regementsgatan)
Mobile: +46 70 618 55 28
Phone: +46 63 16 55 28
Fax: +46 63 16 54 54
E-mail: bitti.jonasson@miun.se
www.miun.se
------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera