Skip to main content

Första antagningen till höstens utbildningar klar

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2017 09:18 CEST

Det första urvalet till höstens program och kurser vid landets universitet och högskolor är nu genomfört. Vid Mittuniversitetet har drygt 9 700 antagningar beslutats.

När ansökningstiden till höstens utbildningar gick ut i mitten av april hade cirka 35 300 personer sökt en utbildning vid Mittuniversitetet. Av dessa hade drygt 10 000 sökt en utbildning vid Mittuniversitetet som sitt förstahandsval, vilket var den tredje högsta noteringen någonsin vid en antagningsomgång till Mittuniversitetet.

Nu har drygt 9 700 antagningar genomförts i det första urvalet, cirka 3 500 på programutbildningar och 6 000 på kurser.

  • -Mittuniversitetet har ett bra antagningsläge med ett högt söktryck som ger en stark utgångspunkt. Vi vet också att det sker många förändringar innan terminsstart, alla antagna väljer inte att starta sin utbildning och andra kan tillkomma, säger Anders Fällström, rektor.

Efter det första urvalet står många som reservplacerade, det finns knappt 12 000 reservplacerade vid Mittuniversitetet.

De sökande som nu får sina antagningsbesked har fram till den 28 juli på sig att tacka ja till sin studieplats. Efter det görs ett nytt urval och den 3 augusti skickas ett nytt antagningsbesked till de som var reservplacerade i det första urvalet.

Mittuniversitetet erbjuder inför hösten ett 70-tal olika programutbildningar och cirka 180 kurser.

Antagna till Mittuniversitetet i första urvalet HT 2017:
Totalt Program Kurser Campus-utbildning Distans-utbildning med fysiska träffar
Sundsvall 2 346 1 805 481 1 187 961
Östersund 2 282 1 470 827 1 356 808
Annan ort* 5 117 199 4 807


* avser i huvudsak distansutbildningar utan fast studieort

Populäraste utbildningarna – antal sökande till Mittuniversitetet 18 april HT :

Programutbildningar med flest ansökningar (totalt antal sökande) (ort)Beteendevetenskapligt program – (1 815) (Sundsvall)
Psykologprogram – (1 620) (Östersund)
Förskollärare – (967) (Sundsvall och Östersund)
Webbutveckling – (932) (Distans)
Sjuksköterskeutbildning – (908) (Sundsvall och Östersund)

Kurser med flest ansökningar (totalt antal sökande)Företagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap (7.5 hp)– (1 516)
Psykologi GR (A), Introduktion till Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) (7.5 hp)–
(1 434)
Företagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning (7.5 hp) – (1 424)
Juridik GR (A)– Juridisk översiktskurs, 15 hp – (1 391)
Företagsekonomi GR (A), Marknadsföring (7.5 hp) (1 321)

För mer information: www.antagning.se

Kontakt: Kicki Strandh, kommunikationschef, 070-346 59 87, kicki.strandh@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera