Skip to main content

Fortsatt satsning på e-lärande och arbetslivsanknytning

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 13:24 CET

Styrelsen för Mittuniversitetet fastställde idag budget och verksamhetsplan för 2014. Anslaget för grundutbildning väntas vara relativt oförändrat under 2014 för att sedan minska fram till 2017. Satsningar på att knyta utbildningarna närmare arbetslivet och e-lärande kommer att vara fortsatt viktiga områden.

-  Uppdraget till rektor för nästa år handlar om att fortsätta omställningsarbetet samt att driva utvecklingen av utbildningarna, särskilt när det gäller e-lärande och arbetslivsanknytning. Här är vi framgångsrika och vi ska vara ledande i landet inom dessa områden, säger Peter Nygårds, styrelseordförande.

Satsningar på e-lärande och att knyta utbildningar ännu närmare arbetslivet är två viktiga områden för att ytterligare höja attraktiviteten och kvaliteten i utbildningarna. Totalt satsas 50 miljoner under perioden 2011-2015 för att utveckla Mittuniversitetets utbildningar.

- Universitetet har en viktig roll för att utveckla kunskapsmiljön i regionen. En nära samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och universitetet, inte minst genom studenterna, är viktigt för regionens möjlighet att växa, säger Peter Nygårds.

Mittuniversitetets anslag för grundutbildning väntas vara relativt oförändrat under 2014 jämfört med 2013. Längre fram i tiden, fram till 2017, minskar dock anslaget för grundutbildning med cirka 10 procent eller cirka 50 miljoner. Hälften av landets lärosäten räknar med ett minskat antal utbildningsplatser som en följd av mindre anslag, vid Mittuniversitetet handlar det om cirka 600 helårsstudenter fram till 2017.

- Universitetet har fortsatt attraktiva utbildningar och ett rekordhögt söktryck. Omställningen ska genomföras så att en fortsatt hög attraktivitet och kvalitet behålls. Det är avgörande när ungdomskullarna väntas minska på några års sikt, säger Anders Söderholm, rektor.

Forskningen vid Mittuniversitetet fortsätter att utvecklas positivt och som en följd av detta väntas basanslaget för forskning öka med cirka fem miljoner under 2014.

Styrelsen beslutade också att föreslå att förordnandet för nuvarande rektor Anders Söderholm förlängs med tre år när förordnandet går ut i april 2014. Frågan går nu vidare till regeringen som fattar beslut om ny rektor vid Mittuniversitetet.

Kontakt:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00, e-post: peter.nygards@swedbank.com
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40, e-post: anders.soderholm@miun.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera