Skip to main content

Hälsans betydelse för regional utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 09:00 CET

Avdelningen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet bjuder in till en seminariedag om hälsans roll för den regionala utvecklingen. Dagen lyfter fram viktig forskning som kan bidra till en positiv regional utveckling och utmana höga ohälsotal.

Dagen är ett led i att sprida kunskap och att uppmärksamma att forskning som bedrivs vid avdelningen är en resurs att ta tillvara på och samarbeta kring.

- Vår tanke är att visa upp exempel på den forskning som våra ämnen genererar och som kan bidra till regional utveckling genom att utmana ohälsa med konstruktiva initiativ i skola och arbetsliv, när det gäller levnadsvanor och med fysisk aktivitet, säger Sture Espwall, avdelningschef.

Presentationerna är öppna för allmänheten och vänder sig särskilt till beslutsfattare och studenter för att bilda en fortsatt eller ny samverkan mellan avdelningens ämnen och forskare och aktörer i det omgivande samhället som arbetar med utvecklings-, arbetsmiljö-, rehabiliterings- och folkhälsofrågor.

Tid: onsdag 10 februari, kl. 9.00–16.00 Plats: Campus Sundsvall, Fälldinsalen

Program:
9.00–9.35 Landshövdingens perspektiv på arbete och hälsa. Gunnar Holmgren, landshövding i Västernorrlands län.

9.35–10.15 FNs utvecklingsmål och hälsa 2020. Hur kan vi bidra på regional nivå för att uppnå målen? Bosse Pettersson, vice president Euro Health Net.

10.15 -10.45 Migration och hälsa. Runa Ödlund, projektledare Länsstyrelsen i Västernorrland.

10.45–11.15 Paus

11.15–11.45 Skolelevers psykosociala arbetsmiljö och hälsa ur ett genusperspektiv. Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap.

11.45–12.15 Jämställdhet, arbete – familj och hälsa. Mikael Nordenmark, professor i rehabiliteringsvetenskap.

12.15–12.45 Hur kan elitidrott och prestationer på världsnivå tillföra ny kunskap som gynnar hälsan bland befolkningen i regionen? H-C Holmberg, professor i idrottsvetenskap.

12.50–13.40 Lunch

13.40–16.00 Parallella workshops i respektive ämne med syfte att utbyta idéer för framtida samarbeten.

  • Folkhälsovetenskap - utmaningar och sociala innovationer för folkhälsan i regionen
  • Idrottsvetenskap - fysiska aktivitetens betydelse för hälsan
  • Rehabiliteringsvetenskap - myter och sanningar kring sjukfrånvaro

Välkommen!

Kontakt:
Sture Espwall, 010-142 79 93, e-post: sture.espwall@miun.se
Heidi Carlerby, 070-359 39 93, e-post: heidi.carlerby@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy