Skip to main content

Hög kvalitet i utbildningar i biologi

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 11:19 CEST

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger ett högt betyg för utbildningskvaliteten i ämnet biologi vid Mittuniversitetet. Det står klart efter en landsomfattande utvärdering av högre utbildningar inom ämnet.

– Det är ett positivt besked, biologi är ett viktigt ämnesområde och utvärderingen visar att vi uppfyller kvalitetskraven i alla bedömda delar, säger Hans-Erik Nilsson, dekan.

Sedan 2011 utvärderar Universitetskanslersämbetet kvaliteten på landets högre utbildningar på ett nytt sätt och med fokus på resultat. Studenternas självständiga arbeten är en viktig och betydande del i utvärderingen.

I UKÄ:s utvärdering står sig utbildningar i biologi till kandidatnivå vid Mittuniversitetet väl och får omdömet ”hög/mycket hög kvalitet” i de kriterier som har bedömts.

– Ämnet biologi har formats om de senaste åren vid Mittuniversitetet och vi söker nya samarbetsmöjligheter inom universitetet för att ytterligare bredda och förstärka vår ämnesmässiga grund, säger Bengt-Gunnar Jonsson, professor och ämnesansvarig.

Under hösten 2013 och våren 2014 erbjuder Mittuniversitetet kurser i botanik och naturvårdsbiologi. Det finns också möjligheter till självständigt arbete på kandidat- eller masternivå i samarbete med forskargrupper inom biologiområdet. Biologi kan även läsas inom lärarutbildningen.

Bakgrund UKÄ:s kvalitetsbedömningar

Universitetskanslersämbetets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och
arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag men framförallt studenternas
självständiga arbeten och lämnar ett samlat omdöme i tre nivåer. Mycket hög
kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet ska
följas upp inom ett år.

Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomgångar och cirka 6 000 olika
utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.

Kontakt:
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap och teknik, 070-232 38 08, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se
Bengt-Gunnar Jonsson, professor i växtekologi, 070-330 78 68, e-post: bengt-gunnar.jonsson@miun.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy