Skip to main content

Hög kvalitet i utbildningar i svenska språket vid Miun

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 13:21 CET

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger högt betyg för utbildningskvaliteten i ämnet svenska språket vid Mittuniversitetet. Det står klart efter en landsomfattande utvärdering av högre utbildningar inom ämnet.

- Ett mycket positivt besked, svenska språket är ett viktigt ämnesområde och utvärderingen visar att vi fyller kvalitetskraven i alla bedömda delar, säger Susanna Öhman, dekan.

Sedan 2011 utvärderar Universitetskanslersämbetet kvaliteten på landets högre utbildningar på ett nytt sätt och med fokus på resultat. Studenternas självständiga arbeten är en viktig och betydande del i utvärderingen.

I UKÄ:s utvärdering står sig utbildningar i svenska språket till kandidatnivå vid Mittuniversitetet särskilt väl och får omdömet ”hög/mycket hög kvalitet” i de kriterier som har bedömts.

- Det är stärkande för ett mindre lärosäte att bedömargruppen finner att våra utbildningar är av god kvalitet, säger Tomas Berglund, prefekt. Särskilt glädjande är att den vetenskapliga förankringen och medvetenheten hos våra studenter anses vara av mycket hög kvalitet.

Svenska språket vid Mittuniversitetet kan läsas både som fristående kurs och som en del i lärarutbildning. Inom ämnet finns också kurser i svenska som andraspråk.

Bakgrund Universitetskanslersämbetets kvalitetsbedömningar

Universitetskanslersämbetets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag men framförallt studenternas självständiga arbeten och lämnar ett samlat omdöme i tre nivåer. Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet ska följas upp inom ett år.

Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomgångar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.

Kontakt:
Tomas Berglund, prefekt, Institutionen för humaniora, 0611-861 65, e-post: tomas.berglund@miun.se
Susanna Öhman, dekan, fakulteten för humanvetenskap, 070-667 54 85, e-post: susanna.ohman@miun.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy