Skip to main content

Högskoleverket ifrågasätter examensrätter vid sju lärosäten

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 12:18 CET

Under åren 2007-2008 genomfördes i Sverige en anpassning av högre utbildning till europeiska förhållanden, den s.k. Bolognaanpassningen. Avsikten var att öka möjligheterna för Europeiska studenter att läsa motsvarande utbildningar i olika länder. Under denna omställningsperiod genomfördes utvärderingarna av socionomprogrammen.

– Vi blev bedömda på ett underlag i form av en ny utbildningsplan som inte var tillräckligt genomarbetad och dessutom ofullständig. Sedan en tid pågår ett arbete med att se över hela den utbildningsplan som utgjorde underlag för bedömningen. I det arbetet blir Högskoleverkets kritik och synpunkter en värdefull hjälp, säger Ulla-Britta Stenström-Jönsson vid Mittuniversitetets institution för socialt arbete. Ett förslag till ny utbildningsplan skall vara klart den 15 april.

Vid bedömningen var heller inte våra kurser på avancerad nivå färdigutvecklade. Den avancerade nivån är utbildningens fördjupning och ligger på utbildningens sista och 7 termin. Vårt masterprogram i socialt arbete var även det under utveckling i början av detta år. Både masterprogrammet och övriga kurser på avancerad nivå är nu klara och beslutade.

Socionomutbildningen vid Mittuniversitetet lägger större vikt vid interkulturellt/internationellt socialt arbete än andra socionomutbildningar. Vi är också den enda utbildning som har två praktikterminer. Båda dessa profileringar är uppskattade av studenter och arbetsgivare.

– Socionomutbildningen har funnits sedan 1972 i Östersund och den har ett genuint gott rykte bland arbetsgivare och studenter. Vi kommer att göra allt vi kan för att ta till oss HSVs kritik och fortsätta ge en utbildning av hög kvalitet, säger Ulla-Britta Stenström-Jönsson.


Frågor kan ställas till:
Per Sörlin, tfn 063-16 57 84 eller 070-607 6091
Ulla-Britta Stenström-Jönsson, tfn 063-16 53 54. E-post: ulla-britta.stenstrom@miun.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.