Skip to main content

Högskoleverket mycket nöjda med litteraturvetenskap

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2010 14:14 CET

Högskoleverkets sakkunniga är mycket nöjda med den utveckling av litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet som påbörjades år 2007. De konstaterar att utvecklingsarbetet har lämnat goda resultat.

Högskoleverket instämmer. Därför finns inte längre någon anledning att ifrågasätta rätten att utfärda kandidat- och magisterexamen i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet.

– Det är mycket glädjande att få detta erkännande av vårt arbetes höga kvalitet. Det sporrar oss att fortsätta utvecklas, säger Anders Johansson vid Mittuniversitetet.

Utvecklingsarbetet har resulterat i en större tydlighet när det gäller utbildnings- som forskningsstruktur. De anställda lärarna har också under senare tid varit mycket framgångsrika i sina ansökningar om externa forskningsmedel. Campusbunden undervisning har återinförts och studenter och lärare har blivit mer förtrogna med distansundervisningens digitala verktyg.

Vid platsbesöket mötte bedömargruppen studenter på grundnivå. De konstaterade att studenterna var mycket nöjda med den undervisning de erhållit. ”Det är sällan vi mött en så entydig uppskattning av lärarna och biblioteket eller en så smittsam studieglädje som hos dessa studenter. Det finns all anledning att ge den nu avgående professorn och hans kollegor varma lovord för det framgångsrika utvecklingsarbete de genomfört.”

Vid den utvärdering av ämnena litteraturvetenskap och retorik som genomfördes under 2005 fann Högskoleverket skäl att ifrågasätta examensrätten vid Mittuniversitetet. Bedömarna anförde bland annat starka betänkligheter mot uppläggningen av studierna. De skälen är nu undanröjda.

Frågor kan ställas till:

Anders Johansson,
tfn 0611-863 26. E-post: anders.johansson@miun.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy