Skip to main content

Internationell konferens om bioenergi för att motverka klimatförändringar

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 13:46 CEST

- Det är mycket viktigt att skapa bioenergisystem som minskar växthusgasutsläppen, säger Per-Åke Vikman, lektor i miljövetenskap vid Mitthögskolan
Anledningen till att denna konferens hålls på Mitthögskolan är att ett flertal av högskolans forskare deltar i två internationella nätverk som behandlar detta högaktuella ämne.
Det ena nätverket IEA Bioenergy Task 38 syftar till att klargöra växthusbalanser kring bioenergisystem för att minska växthusutsläppen.
- På konferensen kommer vi bland annat att få ta del av nya tekniker och system som utvecklats samt hur internationella policys påverkas dessa, berättar Per-Åke Vikman.
I Task 38 deltar forskare från: Australien, Österrike, Kanada, Kroatien, Danmark, Finland, Irland, Nya Zeeland, Norge, Sverige, Nederländerna, Storbritannien och USA.
Det andra nätverket går under benämningen BIOMITRE och arbetar med att utveckla ett användarvänligt verktyg för analys av växthusgas gällande balanser och kostnadseffektivitet i bioenergisystem. BIOMITRE genomför en workshop vid Campus Östersund 25-27 september, där forskare från nio länder deltar.
Task 38:s konferens "Efficient use of biomass for greenhouse gas mitigation" genomförs den 30 september 2003 kl. 9.45-18.30 på Mitthögskolan, Campus Östersund, sal F 234. Konferensen inleds av landshövding Maggi Mikaelsson.

Frågor kan ställas till Per-Åke Vikman, lektor, Mitthögskolan, Institutionen för naturvetenskap och miljö Tfn: 070-225 64 41 eller e-post per-ake.vikman@mh.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy