Skip to main content

Journalistutbildningen får ros av Högskoleverket

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:23 CET

2007-02-14, Bitti Jonasson, informationschef

Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se


Mittuniversitetet har enligt bedömargruppen ”… lyckats skapa en forskningsbaserad undervisning, en förankring i journalistisk forskning och ett lärarkollektiv som identifierar sig med utbildningen”. Det skriver Högskoleverkets bedömargrupp i den utvärdering som publicerades igår, den 13 februari.Bedömargruppen betonar i olika sammanhang just vikten av att integrera teori och praktik, samt att förankra utbildningen i forskningen. När det gäller detta får alltså Mittuniversitetet beröm och lyfts, tillsammans med Göteborgs universitet, som det goda exemplet i Sverige.- Sedan vi blev universitetet har vi startat en forskarutbildning i medie- och kommunikations-vetenskap, med inriktning journalistik. Det stärker utbildningens koppling till forskningen ytterligare, konstaterar Eva Mårtensson, ansvarig för journalistutbildningarna.Bedömargruppen uttrycker vikten av att hitta former för integration med bland annat yrkeslivet. Man betonar att: ”Dialog och samverkan med branschen är av stor betydelse, inte minst mot bakgrund av de snabba förändringar som sker inom mediebranschen”.- Vår journalistutbildning erbjuder alla studenter praktik på ett medieföretag termin fyra. Dessutom görs regelbundna studiebesök på olika redaktioner. Vi bjuder också hela tiden in yrkesverksamma föreläsare, berättar Anna-Lena Ekenryd, chef för avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap.När det gäller förhållningssätt till nya redaktionsmiljöer och ny medieteknik så har man vid Mittuniversitetet synsättet att ”tidningshuset” har ersatts ”mediehuset”.- Medievärlden förändras snabbt, så vi måste ge en bred utbildning. Vi jobbar hårt för att våra studenter ska vara rustade för alla slags journalistjobb efter examen, avslutar Anna-Lena Ekenryd.De högskolor och universitetet som ger journalistutbildning, och som utvärderats är, förutom Mittuniversitetet, Göteborgs universitet, Högskolan i Kalmar, Lunds universitet, Stockholms universitet, Södertörns högskola samt Umeå universitet.Frågor kan ställas till:

Anna-Lena Ekenryd, chef vid avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vid Institutionen för informationsteknologi och medier, 060-14 86 06, 070-53 86 111

Eva Mårtensson, programansvarig för journalistutbildningarna, 060-14 86 20, 070-678 21 58.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy