Skip to main content

Klartecken för utbildningar i statsvetenskap

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 14:55 CET

Universitetskanslersämbetet har följt upp kvaliteten för totalt 21 utbildningar inom statsvetenskap, däribland två vid Mittuniversitetet. Uppföljningen resulterar i att samtliga utbildningar får omdömet "hög kvalitet" efter att Uk-ämbetet konstaterat en kvalitetshöjning.

Nära 30 procent av landets utbildningar inom statsvetenskap ifrågasattes av Uk-ämbetet efter en utvärdering i juni 2012. Det handlade främst om brister i studenternas självständiga arbeten.

- Efter beskedet har vi arbetat för att höja utbildningskvaliteten och nu får vi kvitto på att det arbetet har lyckats, säger Susanna Öhman, dekan, humanvetenskapliga fakulteten.

Sedan 2011 utvärderar Uk-ämbetet kvaliteten på landets högre utbildningar med ett tydligt fokus på resultat där studenternas självständiga arbeten är en betydande del i utvärderingen.

I den tidigare utvärderingen höll utbildningarna på kandidat- och masternivå i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i huvudsak en hög kvalitet, men nådde inte ända fram i alla utvärderade mål. Efter flera åtgärder inför uppföljningen får nu utbildningarna omdömet ”hög kvalitet”.

- Vi arbetar konstant för att höja kvaliteten, bland annat har vi skärpt rutinerna när det gäller handledning av studenternas självständiga arbeten, och kvalitetsarbetet fortsätter, säger Pär Olausson, avdelningschef.

Kontakt:
Susanna Öhman, dekan, Fakulteten för humanvetenskap, 070-667 54 85, e-post: susanna.ohman@miun.se

Pär Olausson, avdelningschef, Avdelningen för samhällsvetenskap, 070-512 10 56, e-post: par.olausson@miun.se


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera