Skip to main content

Kraftfull förstärkning av forskningsprofiler i Östersund

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 10:18 CEST

2005-10-18, Bitti Jonasson, informationschef
Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se

Igår fattade Mittuniversitetets styrelse beslut om att inrätta fem nya professurer vid Campus Östersund: en professur i idrottsvetenskap, två professurer i maskinteknik – med inriktning sportteknologi respektive biomekanik, en professur i klinisk psykologi samt en professur i ekoteknik och. Beslutet kunde fattas tack vare de extra forskningsmedel som tilldelades Mittuniversitetet i samband med försvarsnedläggningen. Samtidigt är det nu också klart att Sveaskog gör en stor satsning genom att finansiera en treårig professur i naturturism, vilken placeras vid ETOUR, Mittuniversitetets turismforskningsinstitut.

De tre först nämnda professurerna har stor betydelse för uppbyggnaden av den unga forskningsprofilen Turism, idrott och upplevelseteknologi, som också har stark regional förankring i Jämtland. Tillsammans med Sveaskogs professur vid ETOUR, som kommer att inriktas på forskning kring kommersiellt bärkraftiga naturupplevelser, skapar dessa professurer mycket goda förutsättningar för forskningen inom profilen Turism, idrott och upplevelseteknologi.

ETOUR är en naturlig samarbetspartner för oss kring naturbaserad turism, eftersom de redan har en stor samlad kunskap och annan forskning som stödjer den professur vi finansierar. Vi för nu samtal med ETOUR om inriktning och kvalitetssäkring för professuren. Vår förhoppning är att professurerna kan inrättas under våren 2006, säger Ann-Britt Edfast, forsknings- och utvecklingschef på Sveaskog.

Den fjärde professuren som styrelsen inrättat, i klinisk psykologi, kommer att inriktas mot hälsopsykologiska frågeställningar. Inriktningen mot hälsopsykologiska frågeställningar ger dels önskad profilering inom psykologi, med hänsyn till planerad psykologiutbildning, och dels en tydlig koppling till forskningsprofilen Välfärdssamhällets utmaningar.

Den femte professuren är en professur i ekoteknik, med inriktning mot innovationssystem.

För Mittuniversitetet innebär dessa beslut förutsättningar för en rejäl uppväxling av forskningen på Campus Östersund. Framtidsutsikterna ser verkligen goda ut för en livskraftig forskningsmiljö inom de aktuella profilerna. Och naturligtvis med ytterligare kompetenshöjning och utvidgning i sikte, konstaterar en nöjd Thomas Lindstein, rektor vid Mittuniversitetet.

Frågor kan ställas till:
Rektor Thomas Lindstein, Mittuniversitetet, 070-322 86 40

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera