Skip to main content

Mitthögskolan pekar ut riktningen för framtiden

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 12:41 CEST

Mitthögskolans styrelse har idag tagit beslut om den utvecklingsplan som arbetats fram under ledning av prorektor Pia Sandvik Wiklund. Arbetet påbörjades i våras och har involverat såväl medarbetare, studenter som kommunpolitiker och företagare i regionen. – Det är viktigt att det finns en bred förankring av vår framtida inriktning eftersom ett av våra uppdrag från regeringen är samverkan med det omgivande samhället, säger Pia Sandvik Wiklund.

Mitthögskolan skall som universitet (1 januari 2005) framstå som det unga, dynamiska och moderna universitetet. Det skall finnas ett attraktivt utbildningsutbud i nära samverkan med det omgivande samhället. Utbildningen skall kännetecknas av pedagogisk kompetens, närhet och flexibilitet. Vidare skall det finnas en stark koppling mellan grundutbildning och forskning. Forskningen skall vara nationellt etablerad, samt bedrivas i internationell samverkan.

- För detta krävs en god studie- och arbetsmiljö med en organisationskultur som präglas av öppenhet, vitalitet, samarbete samt dialog, säger rektor Thomas Lindstein.

Vidare måste forskarutbildningen och forskningen utvecklas, och det som kvarstår att diskutera innan utvecklingsplanen kan färdigställas i sin helhet är att definiera profil- och utvecklings-områden för framtida forskning. Beslut om forsknings- och utvecklingsprofiler tas på styrelsens decembersammanträde.

- Starkt kopplat till utvecklingsplanen är också det åtgärdsprogram, med fokus på ekonomisk balans och fortsatt hög utbildningskvalitet, som idag diskuterats av styrelsen. Olika alternativ har diskuterats under dagens styrelsemöte och nödvändiga beslut, som ligger i linje med utvecklingsplanen, kommer att fattas vid styrelsens nästa möte den 20 oktober i Härnösand, avslutar Thomas Lindstein.

Den utredning som gjorts, under ledning av prorektor Pia Sandvik Wiklund, avseende åtgärdsprogrammet kommer att kompletteras ytterligare inför styrelsens beslutsmöte i oktober.

För ytterligare information angående utvecklingsplanen kontakta:
Prorektor Pia Sandvik Wiklund, 070-626 12 93.

Kommentar: Underlaget för dagens diskussion om åtgärdsprogram - för att komma i ekonomisk balans med fortsatt god utbildningskvalitet - är styrelsens interna arbetsmaterial och lämnas därför inte ut.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera