Skip to main content

Mitthögskolan samarbetar med LärCentrum för fler lärare till regionen

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 13:56 CET

Det arbetas för fullt på Mitthögskolan och LärCentrum för att förbereda höstens lärarutbildning på distans – med alternativa samlingsorterna Östersund och Sollefteå. I dagsläget råder det lärarbrist i regionen. Speciellt inom förskolan. Detta samarbete innebär en stor möjlighet att kunna erbjuda lärarutbildning till fler. Arbetsmarknadsutsikterna i regionen är mer än lovande för behöriga lärare.

- Att få fler bofasta i Jämtland som är lärarutbildade hjälper oss att trygga framtida lärarförsörjning till alla våra skolor, säger Yvonne Westerdahl, regionala kompetensrådet i Jämtlands län.

- För Sollefteå blir detta fortsättningen på ett idag pågående samarbete med Mitthögskolan. Vi har drygt 25 studenter som tar examen från LUGI - utbildningen (lärare i glesbygd med IKT stöd) i januari 2004, säger Bengt-Åke Biller som är utvecklingsledare på Sollefteå kommun och tillika aktiv i Akademi Norr.

Utbildningen omfattar 140 poäng, vilket motsvarar 3,5 års heltidsstudier. De inriktningar som kommer att erbjudas från start är ”Naturvetenskap/teknik/samhälle” samt ”Barn- och ungdomspedagogik – förskola och förskoleklass”. På sikt hoppas naturligtvis alla parter på att kunna bygga ut samarbetet med ytterligare inriktningar och kanske fler samlingsorter.

- Men för att vi skall kunna starta utbildningen till hösten krävs i första hand att tillräckligt många söker de inriktningar vi erbjuder, betonar universitetslektor Karin Orving, lärarutbildningen, Mitthögskolan Härnösand.

Den som vill läsa lärarutbildning på distans hösten 2004 skall skicka sin ansökan till Mitthögskolan senast den 15 april 2004. Ansökningshandlingar finns i Mitthögskolans utbildningskatalog (som kommer i mitten av januari) och på www.mh.se. Utbildningskatalogen kan man beställa på www.mh.se eller hämta på kommunens LärCentrum. Mitthögskolans distansutbildningar är speciellt utformade för dem som inte har möjlighet att välja de reguljära utbildningarna på grund av till exempel familj, arbete eller geografiska avstånd.

Frågor kan ställas till:
Karin Orving, universitetslektor lärarutbildningen, Mitthögskolan Härnösand, 0661-862 54, 070-538 62 54
Håkan Lundmark, LärCentrum i Jämtland, 063- 14 43 30, 070-322 69 76
Eva Regnö, Studievägledare, Mitthögskolan Östersund, 063-16 53 10, 070-228 32 26
Bengt-Åke Biller, utvecklingsledare, Kommunledningskontoret Sollefteå, 0620-68 27 90, 070-394 46 22
Yvonne Westerdahl, regionalt kompetensråd, Jämtlands Län, 063-15 11 36, 070-646 65 25

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera