Skip to main content

Mittuniversitetet får drygt 5,5 miljoner i forskningsanslag från KK-stiftelsen

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:35 CET

2007-02-14, Bitti Jonasson, informationschef

Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se

Idag har KK-stiftelsen offentliggjort att Mittuniversitetet är ett av de lärosäten som beviljats forskningsmedel inom satsningen HÖG2006. Näringslivet går in med motsvarande summa vilket innebär en reell förstärkning till två forskningsprojekt inom Mittuniversitetets framstående forskningsprofil ”Skogen som resurs”, på drygt 11 miljoner kronor.

Professor Tetsu Uesaka vid Fibre Science and Communication, FSCN, vid Mittuniversitetet får drygt 3,4 miljoner för projektet ”Extrem papperstillverkning: Ta pappersproduktionens effektivitet till ett maximum”. Målet med forskningsprojektet är att minska antalet avbrott i pappersmaskinerna vid de svenska pappersbruken med 90 procent och därmed komma ned i samma effektiva nivå som de japanska.

- En av de viktigaste och största utmaningarna för svenska pappersbruk i framtiden är att förbättra produktionseffektiviteten – för att kunna vara konkurrenskraftiga internationellt och för att hantera de kraftigt stigande energikostnaderna, berättar professor Tetsu Uesaka.

Medfinansiärer av projektet är Stora Enso Publication Paper och SCA Graphic Sundsvall. Projektet har väckt stort intresse eftersom varje procents ökning av effektiviteten har mycket stor inverkan på det ekonomiska resultatet.

Det andra stora projektet vid Mittuniversitetet som beviljats medel är ”Optisk online karakterisering av stora ytor i pappersmaskiner”, som leds av professor Mattias O´Nils. Projektet tilldelas drygt 2,1 miljoner av KK-stiftelsen och medfinansiärerna Iggesund Paperboard och SCA går tillsammans in med motsvarande summa.

- I korthet kan man säga att forskningsprojektet går ut på att undersöka hur man i en pappersmaskin mäter hur jämnt ett papper är, berättar professor Mattias O´Nils. Målet är att genom att mäta papprets jämnhet kunna styra pappersmaskinen så att den producerar ett papper av högre kvalitet och bättre tryckbarhet.

Frågor kan ställas till:

Myat Htun, programkoordinator FSCN, 060-14 89 01, 070-637 46 82

Professor Tetsu Uesaka, 060-14 89 16

Professor Mattias O´Nils, 060-14 87 80, 070-695 76 68

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera