Skip to main content

Mittuniversitetet föll i finalen i kamp om forskningspengar

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 17:13 CEST

Sex lärosäten var aktuella att få inleda en miljardsatsning på forskning som KK-stiftelsen gör. Mittuniversitetet kom inte med i första omgången, men tänker fortsätta söka.

- Expertgruppens bedömning visar att vi är på rätt väg, säger Christer Fröjdh, vice rektor på Mittuniversitetet.
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, satsar 1,5 miljarder kronor under tio år för att bygga så kallade KK-miljöer. Syftet är att hjälpa nya högskolor och universitet att profilera sig på forskningsområden där de kan hävda sig både i Sverige och utomlands.
Totalt 16 ansökningar lämnades in av berörda lärosäten. Av dessa valdes sex ut för fördjupad granskning. En av dessa sex var Mittuniversitetet. Men när beslutet togs av KK-stiftelsens styrelse i fredags var Mittuniversitetet inte med bland de utvalda. Däremot vill man ha fortsatt dialog. Expertgruppen skriver i sin slutrapport: "Vår helhetsbedömning är att Mittuniversitetets föreslagna KK-miljö har trovärdighet, relevans för regionen och potential att utvecklas. Den har god ambitionsnivå och förutsättningar att skapa ömsesidig nytta för lärosätet, samarbetspartners och samhället." Däremot efterlyser man en större tydlighet i profileringen och bättre koppling mellan de olika delarna i profilen. I sammanfattningen noteras också bland nationellt intressanta spetsområden att "Mittuniversitetet har möjlighet att bidra med erfarenheter kring högskoleintegrerande verksamhet med hjälp av modern IT på distans."
- Det hade naturligtvis varit roligt om vi blivit en KK-miljö redan i den första omgången. Samtidigt visar expertgruppens bedömning att vi är på rätt väg eftersom valet av profil bedöms positivt, säger Mittuniversitetets vice rektor Christer Fröjdh.
- Det är också intressant att expertgruppen lyfter områden där de nya lärosätena har spetskompetens av nationellt intresse vilket för vår del gäller distansoberoende tjänster med hjälp av modern IT.

Frågor kan ställas till:
Christer Fröjdh, vice rektor, 070-632 26 16

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy