Skip to main content

Mittuniversitetet rustar för nya utmaningar

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 07:51 CEST

Mittuniversitetet går mot ett rekordår. Antalet studenter har aldrig varit fler. Ökningen är störst i landet. Samtidigt rustar universitetet för nya utmaningar i form av minskade studentkullar och sänkt ekonomiskt takbelopp för utbildningen.
-Vi måste fortsätta öka attraktionskraften i vårt utbud så att vi behåller en god ställning även när efterfrågan på högre utbildning minskar framöver, säger Anders Söderholm, rektor för Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet ökar med 40 procent på två år, enligt Högskoleverkets prognoser. Under 2010 kommer universitetet att överskrida det ekonomiska takbelopp om drygt 520 miljoner kronor som regeringen beslutat om. Det innebär att universitetet under 2011 riskerar att inte få fullt ut betalt för alla de studenter som utbildas. Regeringen planerar att sänka takbeloppet ytterligare, något som Mittuniversitetets styrelse diskuterade vid måndagens styrelsemöte.

- Med tanke på den situation vi är inne i nu, vore det rimligare att öka vårt takbelopp eller att åtminstone inte sänka det. Vi måste få till stånd en diskussion med regeringen i de här frågorna. Mittuniversitetet har ökat kraftigast i landet och det är uppenbart att vårt utbud är attraktivt. Det måste få avspegla sig i vårt utbildningsuppdrag från regeringen, säger Anders Söderholm.

Andra utmaningar som väntar är minskade ungdomskullar och förbättrad konjunktur, vilket kan leda till lägre efterfrågan på utbildning. Universitetet arbetar även med att höja genomströmningen, det vill säga det antal poäng som varje helårsstudent i genomsnitt presterar. Mittuniversitetet hade förra året en genomströmning på 71 procent, vilket är lägre än tidigare. Det beror främst på det stora antalet sommarkurser och distanskurser. Studenter som enbart läser via nätet presterar ofta färre antal poäng. Många av de studenterna yrkesarbetar parallellt med studierna.

- Vi jobbar med en ny utbildningsstrategi för perioden fram till 2014. Den ska fokusera på att utveckla våra styrkeområden och säkra kvaliteten, men också på att öka prestationerna, säger Anders Söderholm.


Fakta: Genomströmning eller prestationsgrad räknas ut genom att dividera antalet helårsprestationer med antalet helårsstudenter. Eftersom prestationerna släpar efter i tid kan en kraftig ökning av antalet helårsstudenter ge en tillfälligt lägre genomströmning.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy