Skip to main content

Mittuniversitetet vill se ökade anslag för forskning och utbildning

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 14:34 CET

Högt söktryck, fler studenter inom professionsutbildningar och fler nyanställda professorer som är kvinnor. Det är några delar ur årsredovisningen för Mittuniversitetet 2016. När universitetsstyrelsen sammanträdde idag så beslutades om årsredovisningen och ett budgetunderlag till regeringen.

I budgetunderlaget till regeringen lägger lärosätet fram önskemål om ökade anslag för både forskning och utbildning.

- Mittuniversitetet verkar i en region med en låg övergångsfrekvens till högre studier, därför föreslår vi regeringen att det sker fortsatta satsningar här för att öka övergången och för att kunna bredda rekryteringen till lärosätet, säger Peter Nygårds, ordförande.

Mittuniversitetet har en betydande roll i kompetensförsörjningen i Jämtland och Västernorrland. En rapport som tas upp i årsredovisningen visar att universitetet står för hälften av tillskottet av nyutbildade akademiker i länen och att hälften av studenterna bor kvar två år efter examen.

Årsredovisningen visar också att regeringens tidigare mål för andelen kvinnor bland nyanställda professorer vid universitetet har uppnåtts. Nästa rekryteringsmål gäller perioden 2017‐2019, då ska andelen kvinnor bland nyanställda professorer vara minst 45 procent. Under 2016 var andelen just 45 procent.

Till regeringen pekar universitetsledningen på att lärosätet har kapacitet för nya utbildningar med ett utökat anslag. Det finns möjligheter att utöka utbudet bl.a. med fristående kurser och integrationsutbildningar. Tidigare minskade anslag för grundutbildning och regeringens prioriteringar om utbyggnad av vissa utbildningar inom befintliga anslag, har inneburit att fristående kurser begränsats till förmån för programutbildningar. Det har också medfört att utrymmet för sommarkurser har begränsats.

- Mittuniversitetet har en stark utveckling med högt söktryck och med höjda anslag skulle vi kunna öka utbudet. Ett högre basanslag för forskning skulle också ge möjlighet att knyta mer forskning till våra utbildningar vilket skulle höja kvaliteten, säger Mats Tinnsten, tf. rektor.

Inom forskningen yrkar lärosätet för kommande budgetperiod bland annat följande hos regeringen.

  • Ökade basanslag för forskning med 100 miljoner kronor.
  • Ökade resurser till innovationskontoret Fyrklövern för att främja forskningsdriven innovation med minst 20 miljoner kronor per år.
  • Finansiering av nationella nätverk och forskarskolor för forskningsanknytning av professionsutbildningar.

Kontakt:
Peter Nygårds, styrelseordförande, 070-690 16 00
Mats Tinnsten, tf. rektor, 070-526 53 30, e-post: mats.tinnsten@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.