Skip to main content

Nio miljoner till Miunprojekt om elektronik och optisk mätteknik

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 07:00 CET

Interreg har beviljat närmare nio miljoner kronor till projektet Gränslös miljö för innovation, forskning och utbildning. Projektet är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Fiber Optic Valley och Högskolan i Sør – Trøndelag. Syftet är att på lång sikt säkra kompetensförsörjningen inom optisk och elektronisk mätteknik.

‒ Projektet är viktigt både för kvalitén på utbildningen men också för framtida satsningar inom forskningen, säger Benny Thörnberg, projektledare och forskare i elektronik vid Mittuniversitetet.

Idag finns forskning på området vid Mittuniversitetet inom forskningsmiljön STC@MIUN och vid högskolan i Sør – Trøndelag inom forskningsmiljön NCEI. Från samarbetspartners inom olje-, process- och vindkraftsindustrin finns ett starkt intresse för att utveckla optisk- och elektrisk mätteknik. Mätteknik är ofta nyckeln till att effektivisera flöden av råvaror och energi, vilket också ger projektet en grön och stark miljöprofil.

Inom projektet kommer även aktiviteter, bland annat en metod för idéhantering, att genomföras för att stödja utveckling av nya innovationer inom elektrisk- och optisk mätteknik.

‒ Aktiviteterna, som tidigare visat sig mycket framgångsrika, har utvecklats inom Fiber Optic Valley och kommer att ske i nära samarbete med företag i Mittnorden-regionen, säger Magnus Engholm, forskningskoordinator vid Fiber Optic Valley.

Samarbetet kommer att innebära en utveckling av det befintliga mastersprogrammet i elektronikkonstruktion vid Mittuniversitetet samt införandet av en ny masterutbildning vid högskolan i Sør – Trøndelag.

Genom att samköra de två miljöerna kan vi dra nytta av gemensamma lärare och forskningslabb samt knyta ihop grundutbildningen och forskningen med industrin oberoende av nationsgränsen.  Det ger oss också ett stöd för att jobba med rekrytering av studenter till våra masterutbildningar, säger Benny Thörnberg.

Inom forskningen hoppas man att detta är starten för att i framtiden kunna hitta andra samarbetspartners i Europa och bredda för forskningsansökningar inom EU:s ramprogram. Kring utbildningen är också målet att öka rekryteringen av studenter från Jämtland samt att försöka locka mer kvinnor till teknikyrket.  Projektet avslutas i juni 2014.

Frågor kan ställas till:
Benny Thörnberg, projektledare, tel. 060-14 89 17, mobil 070-177 05 54

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy