Skip to main content

Nu syns luftkvaliteten i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 08:32 CEST

Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet arbetar tillsammans för att hitta nya metoder för att mäta och synliggöra Sundsvalls luftkvalitet. En ny interaktiv skärm följer luftens kvalitet i staden och ger tips på vad som kan göras för att förbättra den.

I flera olika projekt samarbetar Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet bland annat med att hitta nya metoder för att mäta och synliggöra luftkvalitet. Kommunen har under lång tid mätt luftpartiklar och kväveoxid vid två mätstationer i staden.

- Vi har undersökt om de befintliga mätningar kan förenklas så att vi kan ha flera mätstationer runt om i Sundsvall, säger professor Bengt Oelmann som lett arbetet med hjälp av nya sensorer och trådlös kommunikation.

Forskningscentret STC vid Mittuniversitetet har i antal förstudier tillsammans med kommunen tittat på hur luftkvalitet kan mätas billigare, detta för att kunna mäta på fler platser samt visat hur mätvärden kan visualiseras.

Sundsvalls luftkvalitet kan nu följas via en interaktiv skärm som finns på Stenstan Visitor Center. Där ses aktuell luftkvalitet och hur den förhåller sig till kommunens miljömål och krav. Förändringar över tid går att följa och hur man själv kan påverka luften i Sundsvall.

- Vi har två mål med att göra luftens kvalitet synlig. Det första är att väcka en opinion om miljöfrågor och stadens luftkvalitet och få stadens innevånare att agera miljösmart, säger professor Mårten Sjöström som lett arbetet med visualisering. Det andra målet är att studera dels hur en interaktiv visualisering påverkar intresset för Sundsvalls miljö, dels hur bra interaktiviteten fungerar i denna visualisering.

Förstudien har samlat kompetenser från kommunens trafikavdelning, miljökontoret och forskare från universitetets forskningscentrum STC.

- Arbetet är del i kommunens ansträngningar för att uppfylla miljökvalitetsnormer, säger Björn Abelsson på Stadsbyggnadskontoret, som deltagit i arbetet med visualiseringen. Vi har krav på oss att minska halterna av luftföroreningar, därför har vi tagit fram ett omfattande åtgärdsprogram. En viktig del i programmet är att få fler att gå, cykla eller åka buss och bra information om aktuell luftkvalitet är viktig för att kunna förändra människors resvanor.

På Mittuniversitetets forskningscenter STC – Sensible Things that Communicate, utvecklas lågkostnadssensorer och analysmetoder för olika behov. Förhoppningen är nu att kunna arbeta vidare med stadens luftkvalitet inom den stora forskningssatsningen SMART – Smarta system och tjänster, som planeras starta hösten 2016. Där planerar man att komplettera dagens två mätstationer med trådlösa kostnadseffektiva sensorsystem. På så vis kan fler mätpunkter upprättas i Sundsvall och ge en mer korrekt och uppdaterad information om stadens luftkvalitet och visualiseringslösningarna kan utvecklas ännu mer tack vare trådlös teknik.

Den interaktiva skärmen på Stenstan Visitor Center avtäcks på onsdag den 25 maj.

Kontakt:
Mårten Sjöström, professor, (visualisering), Mittuniversitetet, 010-142 88 36, e-post: marten.sjostrom@miun.se
Björn Abelsson, trafikplanerare, Sundsvalls kommun, 060-19 13 06, e-post: bjorn.abelsson@sundsvall.se
Bengt Oelmann, professor, (trådlösa sensorer), Mittuniversitetet, 010-142 87 92, e- post: bengt.oelmann@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy