Skip to main content

Nysatsning för Mittuniversitetets forskning

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 13:47 CEST

Mittuniversitetet planerar för en forskningssatsning de kommande tre åren. Satsningen innehåller bland annat särskilda meriteringstjänster och ett förbättrat stöd för att söka forskningsfinansiering. Totalt beräknas cirka 100 miljoner avsättas för en rad insatser.

Vid universitetsstyrelsens möte 13-14 maj diskuterades Mittuniversitetets forskningsstrategi till 2016. En handlingsplan för planerade insatser som ytterligare ska utveckla och stärka universitetets forskning presenterades. Några av insatserna är:

Karriärstöd – meriteringstjänster ska ge forskare som befinner sig tidigt i karriären större forskningsmöjligheter i tjänsten.

Finansieringsstöd – ett förbättrat stöd för att söka forskningsmedel också från större finansiärer.

Publiceringsstöd – stöd för att öka antalet publicerade forskningsresultat i högt ansedda tidskrifter.

-  Mittuniversitetets forskning ska hålla en hög kvalitet och komma till nytta i samhället. En fortsatt satsning betyder att vi på sikt ska kunna genomföra mer och ännu bättre forskning i samverkan med näringsliv och offentliga aktörer, säger Anders Söderholm, rektor.

Som grund för handlingsplanen ligger en utvärdering som genomförts under 2013 av all forskning vid Mittuniversitetet. Den omfattande utvärderingen har genomförts av 45 internationella experter för att ge en helhetsbild av forskningskvaliteten och för att ytterligare utveckla den.

-  Generellt sett bedöms forskningen hålla en hög kvalitet och ha en stor betydelse för samhället. Det är glädjande resultat och utvärderingen är ett bra underlag för forskningsstrategin framåt, säger Anders Söderholm.

Totalt har 33 olika forskningsområden utvärderats vid universitetet. Generellt visas goda resultat, många områden får betyget bra eller mycket bra och vissa toppbetyget, excellent, för vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans.

Utvärderingen pekar också på områden för förbättringar. Ett är behovet av tydligare formulerade strategier inom flera forskningsområden och att strategier och mål blir styrande i den dagliga verksamheten.

Mittuniversitetet har tillsammans med Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad genomfört forskningsutvärderingen med Stiftelsen för Kunskap- och Kompetensutveckling (KK-stiftelsen) som medfinansiär.

Kontakt:
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40, e-post: anders.soderholm@miun.se
Håkan Wiklund, vicerektor, ansvarig forskningsutvärderingen, 070-643 97 34, e-post: hakan.wiklund@miun.se

 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera