Skip to main content

Nytt avtal om forskningssamarbete mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 08:34 CEST

Avtalet beslutades formellt av kommunfullmäktige för Sundsvalls kommun den 25 maj. Det nya avtalet omfattar 40 miljoner kronor och fördelar sig på fyra år, 2018-2021, där parterna Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet bidrar med lika stora delar, 20 miljoner kronor vardera.

- Vi är glada över att kommunens verksamheter får möjlighet att utvecklas med stöd av forskningen samtidigt som vi kan stötta nytänkande idéer och innovationer. På så sätt kan vi stärka Sundsvall ur ett nationellt och globalt perspektiv och bli mer attraktiva för forskare, studenter och näringsliv, säger Peder Björk, kommunstyrelsens ordförande.

Pågående avtal för Sundsvalls kommuns samverkan med Mittuniversitet, som startade 2015, löper ut 31 december 2017. Det pågående samverkansavtalet omfattar totalt 30 miljoner kronor och Mittuniversitetet och Sundsvalls kommun finansierar det med lika stora delar, alltså 15 miljoner vardera, fördelat på tre år. Det finns en ömsesidig vilja att fortsätta samarbetet av flera anledningar.

- Avtalet stärker vår region och vår attraktivitet. Samarbetsavtalet handlar om att stimulera forskning som gör nytta för studenter, forskare, samhälle och näringsliv. Min förhoppning är att stora satsningar framöver blir inom miljöområdet, skolan med bland annat digitalisering och designområdet, säger Anders Fällström, rektor vid Mittuniversitetet.

Halvtidsutvärderingen, som genomfördes under hösten 2016, visade på framgångsrik samverkan med många och tillitsfulla relationer mellan kommunens olika förvaltningar och bolag samt forskare från olika delar av universitetet. Inom ramen för avtalet har hittills ett trettiotal förstudier och forskningsprojekt genomförts. De omfattar studier inom skolområdet och lärmiljöer, miljöområdet med olika typer av miljöövervakning och vårdområdet bland annat. Varje förstudie har projektmedlemmar både från den kommunala organisationen och lärosätet.

- Aktiviteten inom avtalet är hög, vi ser att samverkan sker över gränser och kompetensområden. Uppväxlingen med andra finansiärer är mycket god och genomförda projekt visar på goda resultat med bäring på både projekt-, avtals- och effektmål, säger Hans-Erik Nilsson, dekan vid Mittuniversitetet och medlem av beredningsgruppen för projektanslag inom avtalet.

Ambitionen är att förstudier och mindre avgränsade projekt ska kunna växlas upp och bli till större forskningsinsatser där både näringsliv och externa finansiärer kan medverka. Några exempel på detta är projektet SMART som handlar om den smarta staden, miljömätningar och digitalisering samt KM2 som handlar om att skörda och lagra grön energi. Det inleddes med gröna gatljus som monterades på campus i Sundsvall. KM2 har växlats upp med finansiella medel från flera finansiärer till ett större forskningsprogram som under 2016 beviljades EU-stöd på 17 miljoner kronor. SMART har fått finansiella medel från KK-stiftelsen och EU bland annat och är nu ett stort forskningsprojekt vid Mittuniversitetet. Tack vare samarbetet mellan Sundsvalls kommun och Mittuniversitetet fick dessa forskningsprojekt goda möjligheter att genomföra förstudier i mindre skala.

Läs mer om samverkansavtalet på www.miun.se/samverkansundsvall

Kontaktpersone

Hans-Erik Nilsson, dekan Mittuniversitetet, e-post hans-erik.nilsson@miun.se telefon 070-2323808

Eva-Marie Blusi Tyberg, strateg Sundsvalls kommun, e-post eva-marie.tyberg@sundsvall.se telefon 070-235 23 99

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy