Skip to main content

Nytt samlat campus föreslås i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 12:38 CET

Satsa på lärarutbildningen, skapa en ny samlad och attraktiv studentmiljö vid Campus Sundsvall och omlokalisera verksamheten i Härnösand dit. Det är inriktningen i ett förslag till framtida lokalisering som Mittuniversitetets ledning presenterar för universitetsstyrelsen.

-  Vår målsättning är att ha fortsatt attraktiva utbildningar med så hög kvalitet som möjligt. Med en samlad lokalisering i Sundsvall ökar våra möjligheter att nå det långsiktiga målet, säger Anders Söderholm, rektor.

Två scenarier har utretts närmare på uppdrag av universitetsstyrelsen. Ett där verksamheten i Härnösand omlokaliseras till Campus Sundsvall och ett alternativ där lärarutbildningen behålls i Härnösand.  Alternativet med ett samlat campus i Sundsvall ger möjlighet att skapa en ny attraktiv studentmiljö med nya utvecklingsmöjligheter. Det skulle också ge humanioraämnena, som idag finns i Härnösand, möjlighet att utvecklas med andra ämnen vid Campus Sundsvall.

- Det är svårt att rekrytera campusstudenter till Härnösand. Verksamheten vilar idag nästan uteslutande på distansstudenter och på sikt blir det svårt att upprätthålla en god campusmiljö och studentservice med så få reguljära campusstudenter, säger Anders Söderholm.

Alternativet att behålla lärarutbildningen i Härnösand riskerar att leda till en isolerad akademisk miljö och att utbildningsformen begränsas till olika typer av distansutbildningar. Det kan på sikt också betyda att Mittuniversitetets nuvarande examensrätter för ämneslärarutbildning äventyras.

- Vi bygger ett universitet för framtiden och i den omställningen måste vi vägledas av våra strategier för utbildningen och vad som är bäst för universitetet på längre sikt. På så sätt tar vi också ansvar för hela regionen, säger Anders Söderholm.

Alternativet med en samlad verksamhet i Sundsvall visar en sänkt årlig driftskostnad med cirka elva miljoner kronor efter genomförd förändring.  Motsvarade summa för alternativet med lärarutbildningen kvar i Härnösand är sex miljoner kronor.

Ledningen föreslår, oavsett beslut om lokalisering, en satsning på den vetenskapliga miljön i anslutning till lärarutbildningen och ett utvecklingsprojekt för att stärka kvalitet och attraktivitet i distansmodellen med samlingsveckor som är den dominerade utbildningsformen vid lärarutbildningen idag.

En eventuell omlokalisering av verksamheten från Härnösand blir aktuell under 2015 och i princip all personal i Härnösand kommer att erbjudas att följa med.

Universitetsstyrelsen ska nu ta ställning till förslaget och beslut om eventuell omlokalisering väntas bli offentligt den 19 februari efter universitetsstyrelsens sammanträde.

Anslagen för grundutbildning minskar de kommande åren vid Mittuniversitet och verksamheten ska göra neddragningar med cirka 50 miljoner fram till 2016. Frågan om lokaliseringen av verksamheterna mellan Mittuniversitetets campusorter har därför utretts för att säkerställa en fortsatt god ekonomi, hög kvalitet och attraktivt utbildningsutbud.

För mer information:
Anders Söderholm, rektor, 070-322 86 40
Mats Tinnsten, prorektor, 070-526 53 30
Kicki Strandh, kommunikationschef, 070-346 59 87 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy