Skip to main content

Positiv utvärdering av biologiämnet vid Mittuniversitetet

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 09:16 CET

Biologiämnet vid 22 lärosäten i Sverige har utvärderats av en bedömargrupp vid Högskoleverket. I rapporten får Mittuniversitetet gott betyg och man skriver bland annat ”... tydlig logik i det välutvecklade system för flexibelt lärande som bedrivs vid Mittuniversitetet…distansstudenter och campusstudenter läser samma halvfartskurs parallellt, ett bra exempel på en form av samverkan som sparar resurser samtidigt som flexibiliteten för studenterna kan maximeras”.

Det viktigaste för bedömargruppen har varit att göra utvärderingen ur ett studentperspektiv och den utbildning i ämnet biologi som Mittuniversitetet bedriver anses av bedömargruppen hålla bra till mycket bra kvalitet. Som karakteristiskt för Mittuniversitetet ses att man lyckats utveckla fungerande former för flexibelt lärande. Bedömargruppen kommenterar också i rapporten att det finns en entusiasm och vilja att både förändra och utveckla undervisningens innehåll och former.

Biologiämnet har än så länge relativt få studenter men undervisningen kräver omfattande resurser i form av till exempel handledning och laborationssalar. Därför har vi lyckosamt provat formen att låta campusstudenter samläsa med distansstudenter där ett moment är att distansstudenterna har laborationer tillsammans med studenterna på campus. Vi är hela tiden aktiva i att finna nya lösningar och att utveckla utbildningen och dess undervisningsformer, berättar Nils Ekelund som är professor i biologi och grundutbildningssamordnare.

Vidare omnämns att Mittuniversitetet är ett av sju lärosäten, av totalt 22, som har fler förstahandssökande än platser. Biologiämnet är ett förhållandevis litet utbildningsämne vid Mittuniversitetet, men utvecklingen är positiv och nya utbildningsalternativ har under senare tid tillkommit. Bedömargruppen anser att det ”är berömvärt att man ämnesmässigt numera satsar på två tydliga profilområden på påbyggnadsnivå, naturvårdsbiologi och idrottsfysiologi, för att öka studenttillströmningen…”

Det har under en lång period varit svårt att locka ungdomar till Biologiprogrammet, men vi har utvecklat vårt utbud, senast med den nya inriktningen idrottsfysiologi, vilket också har lockat fler sökande. Ett näraliggande civilingenjörsprogram kommer också att starta till hösten, med inriktning biofiberteknik, vilket vi tror ytterligare kommer att öka uppmärksamheten och intresset för att studera naturvetenskap, avslutar Nils Ekelund.

Men entusiasm och utveckling kan också ha en baksida. Bedömargruppen anser att lärarnas arbetssituation behöver ses över. Man rekommenderar också bland annat att utarbeta samarbetsmöjligheter med andra lärosäten på påbyggnadsnivå och att förbättra informationen till studenterna om påbyggnadskurser vid andra lärosäten.

I bedömargruppens utvärdering ingår också forskarutbildningen som man anser håller en acceptabel nivå. Biologi som forskarutbildningsämne har funnits sedan 2001 vid Mittuniversitetet.

Frågor kan ställas till:
Professor Nils Ekelund, 060-148707, 070-2291707, nils.ekelund@miun.se
Prefekt Maria Torstensson, 060-148806, 070-6488115, maria.torstensson@miun.se
-----------------------------------------------------------------------------

Med vänlig hälsning
Bitti Jonasson
Informationschef
--------------------------------------------------------------------------------------------
Informationsavdelningen Mittuniversitetet (PR and Information Office, Mid Sweden University)
S-831 25 Östersund
Besöksadress (visiting address): Campus Östersund, Studentplan 2, Hus B, Plan 3 (Regementsgatan)
Mobile: +46 70 618 55 28
Phone: +46 63 16 55 28
Fax: +46 63 16 54 54
E-mail: bitti.jonasson@miun.se
www.miun.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera