Skip to main content

Turismprogrammet i Östersund får gott betyg!

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 14:44 CET

2007-02-06, Bitti Jonasson, informationschef

Tel: 063-16 55 28, fax: 063-16 54 54, mobil: 070-618 55 28, e-post: bitti.jonasson@miun.se

Högskoleverket har idag publicerat en utvärdering av turismvetenskapliga utbildningar i Sverige. Endaste de tre lärosäten i Sverige som har turismvetenskap som huvudämne i en filosofie kandidatexamen omfattas och dessa är Mittuniversitetet, Högskolan i Kalmar samt Södertörns Högskola.Generellt framför bedömargruppen att studenttillströmningen är god och att det finns en god och nära kontakt mellan studenter och lärare. Vidare anser man att det på samtliga tre lärosäten finns en god koppling till turistnäringen. Man konstaterar också att det är en stark kvinnlig dominans bland studenterna på turismvetenskapliga utbildningar, men att Mittuniversitetet skiljer sig lite från de andra på den punkten – fler killar söker sig till Mittuniversitetet.- Jag tror att vår koppling till vinterturism och närheten till Åre lockar fler killar än de inriktningar som finns på andra lärosäten. Från höstterminen 2007 inför vi dessutom praktik, vilket säkert kommer locka ännu fler sökande både bland tjejer och killar, kommenterar Robert Pettersson, avdelningschef för turismvetenskap vid Institutionen för samhällsvetenskap, Mittuniversitetet.Generellt så anser bedömargruppen att forsknings- och kompetensutvecklingsmöjligheterna bland lärare bör förstärkas. Och man lyfter där ETOUR (European Tourism Research Institute) som ett gott exempel på att skapa förutsättningar för ökad forskningsanknytning och kompetensutveckling.- Vi har utvecklat ett arbetssätt där ETOUR regelbundet genomför forskningsseminarier för lärare. Just detta arbetssätt lyfts fram som ett bra exempel på att skapa större engagemang för forskning och att öka lärarkompetensen. Dessutom går forskare mer aktivt in i undervisningen nu än tidigare, säger Bo Bodén, ämnesföreträdare för turismvetenskap, Mittuniversitetet.Men naturligtvis finns också förbättringsområden. Ett område som omnämns för alla de utvärderade lärosätena är att förstärka och fördjupa de internationella kontakterna och öka andelen studenter som åker på utlandsutbyten.- Vi jobbar hela tiden för att förbättra och vidareutveckla Turismprogrammet i vår strävan att vara ”bäst i klassen”. Just nu jobbar vi aktivt med att teckna samarbetsavtal med utländska universitet för framtida student- och lärarutbyte – Frankrike och Spanien är klara. Ett branschråd från turismnäringen har också nyligen kopplats till utbildningen, avslutar Robert Pettersson.Hur ser då arbetsmarknaden ut för dessa studenter? De uppföljningar som genomförts visar att flertalet studenter får arbeten inom turismnäringen – bland annat inom turistservice, destinationsutveckling och upplevelseindustrin.Frågor kan ställas till:Robert Pettersson, avdelningschef turism (utbildning och forskning), 063-19 58 15, 070-275 70 47

Bosse Bodén, ämnesansvarig för turismvetenskap, 063-16 56 91

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy