Skip to main content

Tydligare profilering av Mittuniversitetets forskning

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 16:50 CEST

Mittuniversitetets styrelse har idag fastställt universitetets utvecklingsplan för 2009-2012. Det innebär bland annat att forskningen beskrivs i två tematiska områdena som utgår från de starka profilerna "skog och fjäll".
När det gäller forskningen så utgår utvecklingsplanen från visionen: "Skog och fjäll som resurser för näringsliv och livskvalitet". Centralt för "Skog" är forskningen inom Skogen som resurs samt Industriell informationsteknologi och digitala tjänster. I fokus för "Fjäll" är forskningen inom Hälsa, idrott och sportteknologi samt Turism och upplevelser. Visionen innehåller både starka områden där universitetet idag bedriver forskning av hög vetenskaplig kvalitet och utvecklingsområden där universitetet ser ett strategiskt behov av stärkt forskning. Till detta kommer forskning som är av avgörande betydelse för att garantera utbildningens vetenskapliga anknytning.

En viktig pusselbit fört att ytterligare stärka forskningens utveckling framöver är det nya projektet Internationalisering av forskning och utveckling i Mittsverige som Mittuniversitetet beviljats EU Mål 2 stöd för. Projektets syfte är att skapa internationella nätverk och driva internationella projekt för att i framtiden kunna ansöka om finansiering via exempelvis sjunde ramprogrammet.

Frågor kan ställas till:
Anders Söderholm, mobiltelefon 070-322 86 40

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy