Skip to main content

Utbildningar i miljövetenskap får bra betyg

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 10:45 CEST

Utbildningarna i miljövetenskap vid Mittuniversitetet får bra betyg av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som utvärderat utbildningskvaliteten i ämnet bland landets högre utbildningar.

– Det är glädjande, miljövetenskap är ett ämne som är viktigt för flera av våra utbildningar. Utvärderingen visar att vi uppfyller alla uppställda kvalitetskrav, säger Hans-Erik Nilsson, dekan.

Sedan 2011 utvärderar Universitetskanslersämbetet kvaliteten på landets högre utbildningar på ett nytt sätt och med fokus på resultat. Studenternas självständiga arbeten är en viktig och betydande del i utvärderingen. Mittuniversitetets utbildningar i miljövetenskap på kandidat- och masternivå står sig väl i UKÄ:s utvärdering och får omdömet ”hög kvalitet” i de kriterier som har bedömts.

– Det är mycket roligt att utvärderingen visar att vår tvärvetenskapliga undervisning i miljövetenskap är bra och att ämnet har lyckats att förmedla väsentliga kunskaper och färdigheter, säger Inga Carlman, professor i ekoteknik och miljövetenskap.

Vid Mittuniversitetet finns möjlighet till kandidatexamen i miljövetenskap vid ”Ekoteknikprogrammet”, och sedan ett år tillbaka även vid programmet ”Ekoentreprenör för hållbar utveckling”. Vidare finns möjlighet till en masterexamen vid ”Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling”. Kurser i miljövetenskap ges vid Campus Östersund och på distans.

Bakgrund UKÄ:s kvalitetsbedömningar
Universitetskanslersämbetets bedömargrupp med ämnesexperter, studenter och arbetslivsföreträdare har värderat flera underlag men framförallt studenternas självständiga arbeten och lämnar ett samlat omdöme i tre nivåer. Mycket hög kvalitet, hög kvalitet och bristande kvalitet. Omdömet bristande kvalitet ska följas upp inom ett år.

Under 2011-2014 genomförs flera bedömningsomgångar och cirka 6 000 olika utbildningar i landet ska kvalitetssäkras.

Kontakt:
Hans-Erik Nilsson, dekan, fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier,
070-232 38 08, e-post: hans-erik.nilsson@miun.se
Inga Carlman, professor i ekoteknik och miljövetenskap, 070-676 45 69, e-post: inga.carlman@miun.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy