Skip to main content

Värdet av att utbilda ledare i kommunikativt ledarskap

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 13:10 CET

Pressmeddelande 7 februari

Hur skapar ett kommunikativt ledarskap värde i organisationer? Vad är värdet av att utveckla ledare i kommunikativt ledarskap? Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på. Projektet kommer att analysera utvecklingen i två större organisationer, Sandvik Machining Solutions och Volvo Group.

Tidigare forskning visar att en kommunikativ ledare ofta uppfattas som öppen och engagerad, och kan sägas vara en som motiverar medarbetare genom dialog, och som aktivt delar med sig samt söker återkoppling, och praktiserar ett beslutsfattande där medarbetarna är delaktiga.

Organisationer som tar till sig och använder metoder för att främja ett kommunikativt ledarskap vill skapa effektiva organisationer, organisationsförändringar och sunda arbetsmiljöer genom att engagera och motivera de anställda. Värdet av ett kommunikativt ledarskap är dock inte undersökt i någon större omfattning och behöver undersökas mer noggrant för att förstå vilka processer som leder till ökad nytta.

- Syftet med projektet är att utveckla en modell för ledarutveckling i kommunikativt ledarskap som baserar sig på forskningsresultat och företagens behov. Modellen ska också kunna anpassas till en mängd olika sammanhang, säger Catrin Johansson, professor vid Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM.

Projektet tar bland annat upp,

  • hur beteenden och principer för kommunikativt ledarskap anpassas, genomförs och utbildas i de deltagande företagens organisationer,
  • vilka resultatet som kan nås av program för utveckling av kommunikativt ledarskap,
  • vad som kännetecknar ett effektivt program för utveckling av kommunikativt ledarskap,
  • och vilka värden som skapas i organisationer genom att utveckla det kommunikativa ledarskapet.

Projektet utgår från en kunskapsplattform som bygger på tidigare forskningsresultat och slutsatser från flera andra studier inom området kommunikativt ledarskap som genomförts vid DEMICOM. KK-stiftelsen har beviljat medel till projektet.

Läs mer om projektet här.

Kontakt:
Catrin Johansson, professor, DEMICOM, 010-142 88 04, e-post: catrin.johansson@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy