Skip to main content

Förebyggande brandskyddsarbete lönar sig

Nyhet   •   Nov 07, 2018 10:29 CET

Sprinklers i taket räddar miljöhuset om en brand skulle uppstå. MKBs omfattande och systematiska brandskyddsarbete har gett mycket goda resultat.

Med ett effektivt brandskyddsarbete har MKB minskat kostnaderna och ökat tryggheten.

Färre än 20. Det är siffran på hur många bränder som sker under ett år i MKBs cirka 23 000 lägenheter med tillhörande garage, miljöhus och förråd. Det är en historisk sett mycket låg siffra. Det lyckade receptet för denna framgång är ett omfattande och systematiskt brandskyddsarbete.

- Sedan MKB började arbeta med brandskyddsprogrammet 2010 har antalet incidenter sjunkit drastiskt. Kostnaderna för bränder har sjunkit med 50 procent sedan 2014. Det är en ekonomisk vinst, men den största vinsten är att tryggheten ökat för alla som bor hos oss, säger Mattis Leisow, skadesamordnare på MKB.


Brandskyddsprogrammet är omfattande. Det innehåller bland annat kontroller, utbildning och samarbete med räddningstjänst och polis.

- Den dagliga tillsynen är jätteviktig för att förebygga bränder. Jag och de andra husvärdarna går runt i området och kontrollerar så att det inte finns möbler och annat skräp som kan börja brinna. Trots att vi ofta har containrar får jag beställa hämtning av möbler, mattor och barnvagnar varje vecka, säger Corina Mate, husvärd på Augustenborg.

I april 2018 har MBK installerat sprinklers och larm i 200 miljöhus och förråd. Kostnaderna för detta är redan intjänade eftersom nio bränder kunde släckas i tid, tack vare sprinklers och larm. Om de nio bränderna inte hade släckts i tid, hade kostnaderna blivit 5,4 miljoner kronor för sanering och reparationer.

- Nu fortsätter vi att installera sprinkler- och larmanläggningar i resten av beståndet. När vi är klara i slutet av 2018 har hela MKB ett mycket bra brandskydd. Det gör att försäkringspremierna blir lägre, personalen får mer arbetstid över till annat och framför allt kan våra boende känna sig tryggare, säger Mattis Leisow.

Detta gör MKB för att minska antalet bränder

  • 4 brandskyddskontroller/år med mallar och checklistor i samtliga fastigheter
  • Utbildning för alla husvärdar, lägenhetsutvecklare, förvaltare
  • Nyanställda får info i sin introduktion
  • Daglig tillsyn i fastigheterna
  • Fastighetsjouren kan beställa bortforsling av möbler och brännbart under helger
  • En speciell grupp träffas regelbundet för att leda och utveckla arbetet
  • Brandvarnare i alla lägenheter, kontrolleras regelbundet och byts systematiskt ut
  • Sprinklers monteras i miljöhus och förråd enligt plan (200 idag)
  • Nära samarbete med polis, räddningstjänst och hemtjänst