Skip to main content

MKB Fastighets AB upphandlar rekordhöga volymer av bostäder som anpassas till olika prisintervall

Nyhet   •   Okt 12, 2016 16:09 CEST

För att försöka åstadkomma att denna rekordhöga byggtakt kan hållas, genomför MKB nu ett nytt sätt att upphandla. Målsättningen är att skapa en leveranskapacitet under de närmaste åren för 2 500 nya bostäder med option för ytterligare nära 1 000 bostäder.

- MKB:s vision är att medverka till Hem för var och en. Detta vill vi göra tillsammans med marknaden. I denna upphandling är ambitionen att attrahera flera aktörer genom att erbjuda stora volymer över tid. Genom att anpassa de kommande bostadshusen och ge utrymme för den kunskap och kreativitet som finns hos entreprenörerna hoppas vi kunna få ner priserna samtidigt som vi skapar förutsättningar för leverantörerna att göra bra affärer, säger MKB:s VD Terje Johansson i en kommentar.

Upphandlingen är uppdelad i olika nivåer. Där det finns ett stort utrymme för respektive byggföretag att påverka utformningen.

- I upphandlingen finns tre nivåer för anbudsgivarna; budgetbostäder, basbostäder och plusbostäder. Det nya är att genom riktigt höga volymer och olika segment kunna pressa priserna. I ekonomiska termer handlar upphandlingen uppskattningsvis om storleksbeloppet 2,7 – 3,7 miljarder kronor, säger MKB:s nyproduktionschef Sara MacDonald i en kommentar.

- Det handlar framförallt om stommens och fasadernas utformning, installationernas placering, fönster och balkonger. Även val av material är av betydelse för vad huset slutligen kommer att kosta.

Upphandlingen är indelad i åtta anbudsområden och MKB avser att teckna avtal med fyra till åtta entreprenörer. Anbudsgivare kan tilldelas maximalt två anbudsområden. Första entreprenaderna beräknar MKB påbörja 2018 och färdigställandet kommer pågå mellan 2019-2024.