Skip to main content

Visionära framtidsscenarier och handfasta idéer - vinnarna i Varje lägenhet räknas-tävlingen är utsedda

Nyhet   •   Dec 08, 2015 10:00 CET

Under hösten pågick under en månad kampanjen Varje lägenhet räknas. Syftet var att visa Malmöborna att MKB bygger för Malmö, och att vi behöver deras hjälp med nya idéer och förslag kring vad och var vi kan bygga mer.

Cirka 270 förslag kom in. Det var allt från visionära framtidsscenarier till handfasta idéer där arbetet kan starta på en gång.

En jury, bestående av Maud Karlström, arkitekt White arktiter, och Martin Sääf, fastighetsanalytiker hos MKB Fastighets AB, har läst och värderat förslagen utifrån bland annat innovationskraft, genomförbarhet och storlek på satsningen:

– Det finns en stor inlevelse att det behövs många lägenheter, framförallt till Malmös unga befolkning, och att de helst inte får kosta för mycket. Många har också berört att bostadsbyggande i bästa fall kan medverka till minskad segregation och utanförskap och att äldre kan behöva förändra sitt boende för att få ett bra liv.

De tio vinnande förslagen och juryns motivering

#1 Bostadspråmar
Tänker mest på de ungdomar som söker sig till Malmö högskola. Med tanke på att det finns gott om vatten i Malmö tänkte jag att små enrumslägenheter liggande på pråmar exempelvis i kanalen. Små hus med egna ingångar. Förankrade i kajkanten. Man ska ha tillgång till dessa så länge studierna pågår. Ett trevligt och unikt tänk, vad det gäller studentlägenheter. Kan se dem framför mig, målade som gamla "fiskehoddor".
/ Birgitta Auselius

Motivering:Ett spännande förslag att börja testa som ett pilotprojekt för att sedan kunna utveckla. Ger något tillbaka till staden i form av liv och rörelse på platser som annars ligger öde och upplevs otrygga. Kräver viss infrastruktur, VA med mer, men ingen grundläggning. Kan uppföras med tillfälliga bygglov. Ett förslag som skulle kunna bli verklighet relativt snabbt!

#2 Sponsring
Försök hitta sponsring till lägenhetskomplex med höga byggnader (=fler lägenheter). Exempelvis ett InterSport-hus med gym, eller Netflix-hus med biosalong. Satsa på området kring Hyllie!
/ Jenny Johannesson

Motivering:Ett innovativt förslag som skulle kunna attrahera personer med ett fritidsintresse som kan utövas med andra och ge en bra gemensamhet i bostadshuset. Företagen kan lansera nyheter till en intresserad ”testgrupp” som bor i huset.

#3 Flytthjälp äldre – flyttkedja
Hjälp pensionärer som blir ensamma att byta till mindre lägenhet, så lämnas ju en större till barnfamiljerna!
/ Ulla Ekholm

Motivering:
Ett förslag som snabbt skulle kunna sjösättas och som borde kunna sätta igång många flyttkedjor!

#4 Sydsvenskanhuset
Gör om hela gamla Sydsvenskan-huset till lägenheter! Det ser så sorgligt ut när det blickar ut tomt över Malmö...
/ Julia Lundberg

Motivering:
Många har föreslagit ombyggnad av kontorsfastigheter. Speciellt det höga huset som byggdes för Sydsvenskan har flera kommit att tänka på, och att det behövs nya hyresgäster där är alldeles uppenbart. Huset byggdes i en optimistisk tidsanda och är en symbol för den tiden. Att det nu står tomt är extra tråkigt, eftersom det är syns så tydligt.

#5 Smålägenheter, 1:or och 2:or i höga (typ)hus
Bygg skyskrapor som innehåller enbart ettor och tvåor. Dessa lägenheter behöver inte vara så stora. Det finns inte så mycket mark i centrala Malmö så då är det bäst att göra det mesta av det. 4-våningshus ger inte så många lägenheter, men det gör en skyskrapa. Marken där den gamla busscentralen vid Industrigatan lämpar sig perfekt för ett större bygge. Även tomten där det idag finns kåkbostäder är stor nog att hysa en skyskrapa. Så varför inte bygga ett nytt Twin Towers på dessa två marker.
/ Torbjörn Weiland

Motivering:Malmös nya siluett har inspirerat flera förslagsställare, höga hus är populära! Det finns ett stort behov av små lägenheter för Malmös unga befolkning och ett centralt läge är mycket mer intressant än stora ytor och bilparkeringsplatser. Det är inte svårt att föreställa sig att det finns en mängd platser i Malmö som skulle kunna kompletteras med ett höghus med smålägenheter, för unga, inte bara studerande.

#6 Mark vid kraftvärmeverket Fosiev./Eriksfältsg.
Området Fosievägen/Eriksfältsgatan vid kraftverket lämpar sig enligt min mening att bygga ett 10-14 våningar högt hus, parkeringsgarage blir nog ett måste.
/ Lars Håkansson

Motivering:På en plats där det tidigare bland annat har funnits en bensinmack skulle det kunna byggas ett helt bostadskvarter eller kanske ett högt hus. Kvarteret Lappmarken gör inte skäl för namnet, här finns närhet till service, kommunikationer såväl som till idrottsanläggningar.

#7 Mark norr om Husie Mosse
Tror det behövs större sammanhängande bebyggelse nu (som exempelvis Segevång) med lägenheter som inte är så påkostade med dyra lösningar. Hela fältet ovanför Husie mosse och Kvarnbyskroten skulle vara lämpligt.
/ Peter Peterson

Motivering:En plats med fantastiskt läge intill Husie mosse och närhet till skola och förskolor, en naturlig plats med möjlighet att förtäta i en redan etablerad stadsdel.

#8 Mark vid Husie kyrkoväg/Ellenborgsvägen/Amiralsgatan
Riktigt bra tomt som ligger vid hörnet av Husie kyrkoväg/Ellenborgsvägen/Amiralsgatan (vid äldreboendet Blombuketten). Fin tomt, nära till bussförbindelser och väldigt nära underbar natur! Perfekt för ett hyreshus!
/ Tine Bornlid

Motivering:Platsen skulle kunna lämpa sig väl för bostadsbebyggelse, den ligger nära skolor, förskolor och natur. Dessutom finns en hållplats för MalmöExpressen precis intill.

#9 Mark vid Jägersro trav- och galoppbana
Det finns markområden i anslutning till Jägersro trav- och galoppbana som vi kan avyttra för annat ändamål, exempelvis bostäder. Vi diskuterar gärna möjligheter med er. Med vänlig hälsning Kerstin Peterson-Brodda ordförande Skånska Travsällskapet som äger Jägersroanläggningen.”
/ Kerstin Peterson-Brodda

Motivering:
Spännande förslag från fastighetsägare med idéer. Jägersroområdet ligger nära natur och öppet landskap men också precis intill kommunikationer och väl utbyggd service.

#10 Korridorsboende för pensionärer
Bygg korridorsboende till pensionärer! Många äldre sitter ensamma i stora lägenheter och hus. Med korridorlägenheter kan de få gemensamhetsutrymme och social kontakt.
/ Marie Petersén

Motivering:
Inspirerande förslag som förmodligen inte passar alla men som många skulle se poängen med. Att spontant kunna träffas och umgås med vänner där man bor finns det många som längtar efter. De gemensamma ytorna kan utformas efter de boendes egna initiativ och med deras medverkan.