Skip to main content

Avbrutna hyresförhandlingar skapar osäkerhet

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 13:48 CET

Vid förhandlingar med Hyresgästföreningen yrkade MKB Fastighets AB på att ett flerårigt hyresavtal skulle tecknas parterna emellan, med en höjning på 2,85 procent från och med den 1 januari 2010. Grunden för MKB:s yrkande är att det generella kostnadstrycket är fortsatt stort och att de stora kostnaderna för bolaget, det vill säga kostnader för taxor, underhåll och löner, fortsätter att öka. Dessa kostnader utgör 90 procent av bostadshyran, räntekostnaderna utgör enbart 10 procent.
Efter dagens förhandling, då Hyresgästföreningen stod fast vid sitt krav på frysta hyror för 2010, lämnas hyrestvisten över till Hyresmarknadskommittén för medling, för andra året i rad.

Även i fjol sa Hyresgästföreningens lokala förhandlare nej till ett flerårigt avtal trots att förslaget hade föreningsledningens stöd. Nu lämnas ärendet till medling hos Hyresmarknadskommittén (SABO och Hyresgästernas riksförbund), vilket innebär att besked om hyrorna dröjer även i år.

– Vi hade hoppats på att kunna enas före årsskiftet så att hyresgästerna inte hade behövt känna osäkerhet kring hyresnivåerna för nästa år. Nu riskerar vi, precis som i fjol, att förhandlingarna drar ut på tiden. Det skapar onödig osäkerhet för både oss och våra hyresgäster, säger Sonny Modig, VD på MKB Fastighets AB.

Med anledning av dagens tillfälligt låga korträntor har MKB under förhandlingarna föreslagit en återbetalning före jul till alla hyresgäster, motsvarande en tredjedel av en månadshyra (1 500 - 1 800 kronor för en normaltrea). Hyresgästföreningen har avvisat även detta erbjudande.


För mer information:
Sonny Modig, VD, 070-833 60 37
Haqvin Svensson, vice VD, 040-313 350
Benny Aspegren, ekonomichef, 040-313 365
Margaretha Söderström, kommunikationschef, 040-313 355


----------
Fakta:

  • MKB har cirka 22 000 lägenheter och 32 procent av hyresmarknaden i Malmö.
  • MKB har över 500 lägenheter under produktion vid slutet av 2009.
  • MKB:s underhåll uppgår under 2009-2010 till 250-300 kr/kvm – närmare dubbelt så mycket som genomsnittet i landet (skillnaden motsvarar över 200 Mkr).
  • MKB:s hyror ligger under nivån i övriga storstadsregioner.
  • MKB:s hyror har följt konsumentprisindex under 2000-talet: 1,8 procent per år. Under samma period har de genomsnittliga lönerna ökat 3-4 procent. 

Med 22 000 lägenheter och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad. MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder. Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.