Skip to main content

Inbjudan till MKB-seminarium om "Uthållig tillväxt"

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 07:30 CEST

Tisdagen den 21 september bjuder MKB Fastighets AB in till seminarium om hur uthållig tillväxten är i Malmö. Vad behöver vi göra för att behålla tillväxten och samtidigt ha en attraktiv stad? Vilka är utmaningarna när 30 procent av malmöborna är under 25 år? Räcker det att bygga nytt för att lösa bostadsbristen och hur ser betalningsförmågan ut?

Vid seminariet deltar följande föredragshållare: 

  • Rikard Jacobsson, senior advisor PricewaterhouseCoopers
    Ny utredning om inflyttning och betalningsförmåga i Malmö stad

  • Jan Haak, utvecklingsdirektör Stadskontoret Malmö stad
    Hur hanterar Malmö stad den demografiska utvecklingen? 

  • Susanne Rikardsson, affärsutvecklingschef MKB Fastighets AB
    Dags för systemsyn och akupunktur för bostadsmarknaden?

Det är andra året som MKB genomför ett seminarium där aktuella frågeställningar kopplade till Malmö lyfts fram. Seminariet äger rum tisdagen den 21 september klockan 13.30-15.45Akvariet, Dockplatsen 12 i Malmö.


För frågor och anmälan av eventuellt deltagande kontakta:
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB Fastighets AB
Tel: 040-31 33 55, 070-188 33 55. E-post: margaretha.soderstrom@mkbfastighet.se.

 

-----------------------------------------------------------

Med över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB Malmös ledande bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad.

MKB har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom en balanserad nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder.

Stabilitet och trygghet ska känneteckna bolagets bostadsområden. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.