Skip to main content

Klättercenter stärker kultur- och idrottskvarter i Sofielund

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 10:17 CET

MKB Fastighets AB tecknar avtal med Klättercentret som startar sin första anläggning i Skåne. Verksamheten kommer att hyra lokaler i kvarteret Kampen i Sofielund i Malmö – en industrifastighet om 55 000 kvadratmeter som MKB förvärvade för ett år sedan.

– Med uthyrningen till Klättercentret stärker vi området som redan har aktivitetsfokus. Klättercentret Skåne blir den största klätterhallen i södra Sverige med cirka 1000 kvadratmeter klätteryta. Klättercentret blir grannar med bland annat Idrottsklubben Enighet, gymnastikklubben Motus Salto, en av Malmös större biljardhallar Royal Biljard och Studiefrämjandet som bland annat har musikscen och replokaler för Malmös kommande musiker, säger Mattias Svensson, affärsområdeschef för MKB Lokal.

Hyreskontraktet gäller över sju år med ett hyresvärde på 10,5 miljoner kronor. Klättercentret flyttar in efter sommaren 2016.

– MKB:s lokaler och tankar kring närområdet passar vår verksamhet perfekt. Vi har valt att satsa på bouldering som ett först steg i vår etablering i Malmö. Bouldering är klättring på lite lägre väggar, utan rep och med tjockmattor under. Lokalens centrala läge gör att vi hoppas locka kunder även till vårt café och vår shop. Det blir en mötesplats för de med ett intresse för klättring, funktionell träning och upplevelser i vertikal miljö, säger Petter Ulmert, VD Klättercentret Skåne.

MKB förvärvade fastigheterna Kampen 25 och Intäkten 5 i Sofielund i Malmö för att säkra framtida markreserv för bostäder. MKB bygger på all byggbar mark som bolaget kan få tillgång till. Samtidigt agerar MKB långsiktigt och letar därför även mark som medger bostadsbyggande i framtiden. Med fastigheterna i Sofielund har bolaget förvärvat mark i ett bra läge som på sikt kan användas till bostäder. Området bör kunna rymma minst 1 000 nya bostäder.

 

För mer information kontakta:
Mattias Svensson, affärsområdeschef MKB Lokal, 0701-88 33 99
Petter Ulmert, vd Klättercentret Skåne, 0722-22 00 18
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB, 0701-88 33 55

Om MKB Fastighets AB
Med drygt 23 000 lägenheter och 1 100 lokaler, till ett värde av 24,2 miljarder kronor, och 33 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB en av Sveriges största fastighetsägare. MKB ägs av Malmö stad och har, i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande, ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättning är att bygga bra bostäder till rimliga priser, skapa socialt fungerande boendemiljöer och skapa mervärden för sina kunder. MKB:s fastigheter förvaltas därför med en stark betoning på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.