Skip to main content

Kommentar till Hyresgästföreningens pressmeddelande om ”falska och felaktiga MKB-siffror”

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 19:19 CET

MKB Fastighets AB tillbakavisar Hyresgästföreningens uttlanden.

#  Det är samma faktaunderlag i förhandlingarna som i budgeten, men MKB och Hyresgästföreningen drar olika slutsatser om bland annat räntor, underhåll och nedskrivningsbehov.

#  Förhandlingsunderlag och budget har olika syften och ser olika ut men faktauppgifter är desamma. Det ligger i sakens natur att man i en förhandling tar fram olika argument i en viss ordning.

#  Hyresgästföreningen fick tillgång till budgeten samma dag som styrelsens protokoll justerats och därmed var offentlig.

#  Vi har gått föreningen tillmötes genom att acceptera medlingsbudet.

– Jag förstår inte varför hyresgästföreningen känner en sådan desperation att man väljer att komma med såväl falska anklagelser som helt orimliga påståenden, säger MKB:s VD Sonny Modig.

– Jag förstår inte heller hur förutsättningarna för att bygga nya lägenheter i Malmö ökar genom ytterligare realt sänkta hyror, vilket skulle bli följden av ett 0-avtal för 2010, fortsätter Sonny Modig.

 

 

För mer information:
Sonny Modig, VD, 070-833 60 37
Haqvin Svensson, vice VD, 040-313 350
Benny Aspegren, ekonomichef, 040-313 365
Margaretha Söderström, kommunikationschef, 040-313 355

Bakgrund:
MKB Fastighets AB yrkade på ett flerårigt hyresavtal, med en höjning på 2,85 procent från den 1 januari 2010. Grunden för yrkandet var att det generella kostnadstrycket är fortsatt stort och att de stora kostnaderna, det vill säga kostnader för taxor, underhåll och löner fortsätter att öka. Dessa kostnader utgör 90 procent av bostadshyran, räntekostnaderna utgör enbart 10 procent.
Då Hyresgästföreningen stod fast vid sitt krav på frysta hyror för 2010, lämnades hyrestvisten över till Hyresmarknadskommittén för medling, för andra året i rad. Även i fjol sa Hyresgästföreningens lokala förhandlare nej till ett flerårigt avtal trots att förslaget hade föreningsledningens stöd.
Med anledning av dagens tillfälligt låga korträntor föreslog MKB under förhandlingarna en återbetalning före jul till alla hyresgäster, motsvarande en tredjedel av en månadshyra (1500-1800 kronor för en normaltrea). Hyresgästföreningen avvisade detta erbjudande.

Fakta:

  • MKB har över 22 000 lägenheter och 33 procent av hyresmarknaden i Malmö.
  • MKB har över 500 lägenheter under produktion vid slutet av 2009.
  • MKB:s underhåll uppgår under 2009-2010 till 250-300 kr/kvm – närmare dubbelt så mycket som genomsnittet i landet (skillnaden motsvarar över 200 Mkr).
  • MKB:s hyror ligger under nivån i övriga storstadsregioner.
  • MKB:s hyror har följt konsumentprisindex under 2000-talet: 1,8 procent per år. Under samma period har de genomsnittliga lönerna ökat 3-4 procent per år.