Skip to main content

MKB Fastighets AB först i fastighetsbranschen med hbtq-certifiering

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 13:40 CEST

MKB Fastighets AB certifierades våren 2017 efter en utbildning i hbtq-frågor av alla 300 medarbetare under 2016. Målet är att vara en inkluderande arbetsgivare och hyresvärd.
– Hbtq-certifieringen är av stor strategisk betydelse för MKB. Vår personal har fått ökad kunskap samtidigt som vi på ett bättre sätt kan bemöta våra kunder, säger MKB:s vd Terje Johansson.

- Alla ska känna sig välkomna att bo och jobba hos oss oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller annat. Denna utbildning gav oss kunskap och har medvetandegjort normer, säger Karin Svensson, HR-chef hos MKB Fastighets AB.

Som bostadsbolag har MKB betydelse i människors vardag och genom att arbeta med ett brett och normkritiskt perspektiv kring attraktiva boendemiljöer, bemötande och trygghet kan bolaget förbättra och förändra livsvillkor. MKB har nu en handlingsplan kopplat till certifieringen.

- Vi jobbar för att få in normbrytande perspektiv i allt i vi gör, säger Karin Svensson. Detta gör vi bland annat genom att utbilda alla nyanställda och praktikanter, utveckla de lokala arbetsmiljömötena med tid för diskussion och värdegrundsarbete och såklart ett aktivt arbete med vårt språk och bilder vi använder.

FAKTA
Utbildningen genomfördes av utbildare från Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL). Den ger bland annat kunskaper kring hbtq-personers livsvillkor, om hbtq-kompetent bemötande och om normer kring kön och sexualitet som även kan ligga bakom olika former av diskriminering.

För mer information kontakta:
Karin Svensson, HR-chef MKB Fastighets AB, 0701-88 33 69
Margaretha Söderström, kommunikationschef MKB Fastighets AB, 0701-88 33 55

Om MKB Fastighets AB
Med drygt 22 500 lägenheter och 1 100 lokaler, till ett värde av 30,3 miljarder kronor, och 32 procent av hyresmarknaden är MKB Fastighets AB ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. MKB ägs av Malmö stad och har i kraft av sin storlek och sitt ägarförhållande ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö. Bolaget arbetar för att stärka stadens attraktionskraft och utveckling genom nyproduktion och ansvarsfull hyressättning. MKB:s målsättningar är att vara kundens första val, att medarbetarna är inkluderande och passionerade, att erbjuda hållbart och prisvärt boende samt att ha ekonomisk kraft att utveckla för framtiden. MKB:s vision, Hem för var och en, är visionen om ett Malmö där varje individ har ett bra boende.